Cao đẳng nâng cao Quản trị Kinh doanh (BFNC) (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình cao đẳng nâng cao ngành Tài chính - Quản trị Kinh Doanh hệ 3 năm và cao đẳng Tài Chính - Kinh doanh hệ 2 năm đều có chung chương trình học năm nhất. Tuy nhiên học phần năm thứ 3 tạo cơ hội duy nhất cho sinh viên hoàn thành chương trình hướng nghiệp 4 tuần trong học kỳ cuối, là một dịp trải nghiệm thực hành tài chính để áp dụng lý thuyết và kiến thức học được trong chương trình. 

Qua khóa học và chương trình hướng nghiệp, sinh viên sẽ lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng hữu ích cho công việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Ngoài kiến thức đại cương về kinh doanh, học phần này còn chú trọng vào những lựa chọn chuyên ngành như quản lý tài chính, hoạch định đầu tư và tài sản. Khóa đào tạo này còn có những chuyên ngành về dịch vụ tài chính như quản lý dự án, vận hành trung tâm tổng đài, phân tích tài chính, kế hoạch và kiểm soát, và kế hoạch hoạch định tài chính.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Xét điểm tiếng Anh lớp 12 và Toán học lớp 11 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,629 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11.000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020