Cao đẳng nâng cao Quản trị Kinh Doanh - Kế toán (BACT) (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Đượng sử dụng rộng rãi trong các tổ chức, nghiệp vụ Kế toán gồm đo lường các hoạt động kinh doanh, sử lý thông tin dưới dạng báo cáo cân đối tài chính và báo cáo thuyết minh tài chính; trao đổi thông tin với cấp có thẩm quyền quyết định. Để đáp ứng nhiều cơ hội thực hiện nghiệp vụ kế toán, Cao đẳng Durham cung cấp nhiều chuyên môn như:

•   Kiểm toán 
•   Toán học trong kinh doanh 
•   Giao tiếp 
•   Phần mềm kế toán và Excel
•   Kế toán chi phí
•   Tài chính
•   Kế toán tài chính
•   Thuế

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Trình độ Tiếng Anh lớp 12 và Toán lớp 11

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,629 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09