Cao đẳng nâng cao Quản trị Kinh Doanh - Quản lý Nguồn nhân lực (có Co-op) (BHRM)

Mô Tả Chương Trình Học

Các chuyên gia về Quản lý Nguồn nhân lực (HR) là những đối tác chiến lược trong môi trường kinh doanh ngày nay. Họ làm việc sát sao với các đồng nghiệp ở các cấp quản lý trong công ty với vai trò quyết định các sáng kiến theo kế hoạch và chủ đạo. Vai trò của nghiệp vụ Quản lý Nguồn nhân lực đa dạng như sau:

•   Vận động liên quan đến nhiều vấn đề của nhân viên
•   Phát triển và thực thi các chính sách công ty, chế độ, chương trình và dịch vụ
•   Tư vấn  và kiến nghị với ban giám đốc điều hành, quản lý dây chuyền và người lao động

Chương trình này sẽ phát triển những kỹ năng và năng lực thuộc các lĩnh vực sau:

•   Quản lý lương bổng và chế độ khen thưởng
•   Những vấn đề liên quan đến lao động và công nhân
•   Hoạch định, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
•   Công việc kế toán cấp quản lý
•   Chế độ an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
•   Tuyển và lựa chọn nhân sự/lao động

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Xét điểm tiếng Anh Lớp 12 và Toán học lớp 11 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,629 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11.000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09