Cao đẳng nâng cao Quản trị Kinh doanh - Tiếp thị (BMKG) (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Là cầu nối giữa tổ chức và dữ liệu khách hàng, nhân viên tiếp thị đòi hỏi phải có những kỹ năng sáng tạo và  quyết định thực tiễn cũng như những kỹ năng giao tiếp có tính thuyết phục và rõ ràng. Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng về kinh doanh để nắm bắt cơ hội việc làm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Chương trình cũng tạo ra sự cân bằng giữa các môn học về tiếp thị đặc biệt và các môn học khái quát về kinh doanh sao cho học tập có hiệu quả. Các môn học liên qua đến tiếp thị bao gồm:  

•   Tiếp thị kỹ thuật số
•   Những phương thức tiếp thị trong giao tiếp
•   Tiếp thị khách hàng và môi trường trong thị trường kinh doanh
•   Bán hàng

Bạn sẽ tiếp thu nền tảng vững chắc về lý thuyết và thực hành về tiếp thị và kinh doanh thời nay kết hợp trải nghiệm thực tế thông qua hoạt động ngoại khóa về các dự án nghiên cứu tiếp thị; thảo luận về những trường hợp tiếp thị gần đây; và trở thành đối tác với các doanh nghiệp địa phương bằng cách phát triển ý tưởng gợi ý về cách thức tiếp thị giúp cho họ đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Xét điểm tiếng Anh lớp 12 và Toán học lớp 11 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,629 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11.000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09