Chứng chỉ cao đẳng - Đại cương về Kinh doanh (BFND)

Mô Tả Chương Trình Học

Cho dù bạn có kế hoạch trở thành một chuyên gia tiếp thị, chuyên gia kế toán, chuyên gia chuỗi cung ứng, chuyên gia nhân sự hay chuyên gia truyền thông, tất cả đều bắt đầu với những điều cơ bản. Chúng tôi có một đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp toàn thời gian sẽ dẫn dắt bạn thực hiện nghiên cứu về tất cả các khía cạnh kinh doanh, giúp bạn phát triển kỹ năng và hỗ trợ bạn khám phá các lựa chọn của mình. Trong chương trình này, bạn sẽ học kế toán, truyền thông kinh doanh, quản lý nhân sự, nguyên tắc tiếp thị và quản lý hoạt động của một tổ chức để bạn có thể khám phá sự phù hợp với nghề nghiệp hoàn hảo của mình. Bạn có thể chọn tốt nghiệp với chứng chỉ Đại cương về Kinh doanh trong ít nhất tám tháng hoặc nghi danh trực tiếp vào năm thứ hai của tất cả các chương trình văn bằng kinh doanh của chúng tôi.

LƯU Ý: Học sinh ghi danh vào chương trình này được yêu cầu mua máy tính xách tay để dùng riêng.

Chương trình này được thiết kế cho các cá nhân muốn phát triển kỹ năng và kiến thức phù hợp cho vị trí cấp đầu vào trong môi trường kinh doanh. Bạn sẽ học:

•   Kế toán 
•   Truyền thông doanh nghiệp
•   Quản trị nhân sự
•   Tiếp thị
•   Nguyên tắc của một tổ chức kinh doanh
•   Quản lý chuỗi cung ứng

Lựa chọn nghề nghiệp:

•   Trợ lý thu mua
•   Đại diện bán hàng
•   Giao dịch viên ngân hàng
•   Nhân viên kế toán
•   Trợ lý nhân sự
•   Hỗ trợ tiếp thị
•   Kế toán
•   Truyền thông doanh nghiệp
•   Quản trị nhân sự
•   Tiếp thị
•   Nguyên tắc của một tổ chức kinh doanh
•   Quản lý chuỗi cung ứng

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 78.0
•   Tối thiểu IELTS average: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Những yêu cầu khác

•    Xét điểm tiếng Anh lớp 12 và Toán học lớp 11 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,270 CAD mỗi năm
•    Phí phát sinh: $ 50 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11.000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020