Chứng chỉ cao đẳng - Điều hành và Tiếp tân phòng khám Nha khoa (DRA)

Mô Tả Chương Trình Học

Nhân viên tiếp tân và quả lý phóng khám nha khoa đóng một vai trò quan trọng giúp tăng cường các hoạt động trong môi trường nha khoa như xử lý thông tin, sử dụng hệ thống quản lý hồ sơ và hồ sơ điện tử, lên lịch, hồ sơ tài chính và có  kỹ năng giao tiếp thành thạo. Họ tạo ra kết nối giữa khách hàng và nha sĩ bằng cách phối hợp các yêu cầu từ cả hai bên. Chương trình này bao gồm các vận hành của hai ứng dụng phần mềm nha khoa chiếm ưu thế thường được nhân viên nha khoa sử dụng. Các chương trình nha khoa của Cao đẳng Durham được đánh giá cao trong cộng đồng nha khoa.

Quản lý phòng khám nha khoa là thành viên quan trọng của một văn phòng nha khoa. Chương trình này sẽ dạy cho bạn cách duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng và tất cả các thành viên của nhóm chăm sóc sức khỏe răng miệng để cung cấp mức độ chăm sóc khách hàng cao nhất. Nó sẽ chuẩn bị cho bạn trở thành một chuyên gia quản lý nha khoa đa kỹ năng, có trách nhiệm đạo đức.

Bạn sẽ học cách sử dụng phần mềm máy tính mới nhất được dùng trong các văn phòng nha khoa; cách xử lý khiếu nại; và làm thế nào để thực hiện quản lý cuộc hẹn. Bạn cũng sẽ trở nên quen thuộc với thông tin giải phẫu răng và biểu đồ; tìm hiểu những điều cơ bản của X quang; hiểu các khoản phải trả ngân hàng và tài khoản và các khoản phải thu; và đạt được các kỹ năng về quan hệ nhân sự một cách hiệu quả.

Sinh viên tốt nghiệp có thể nộp đơn để làm bài kiểm tra Nhân viên lễ tân Nha khoa được chứng nhận thông qua Hiệp hội Trợ lý Nha khoa Ontario để được chỉ định là nhân viên tiếp tân nha khoa được chứng nhận.

Lựa chọn nghề nghiệp:

• Trợ lý hành chính
• Quản trị viên nha khoa
• Quản lý văn phòng nha khoa
• Nhân viên tiếp tân nha khoa

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 78.0
•   Tối thiểu IELTS average: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Những yêu cầu khác

•   Tiếng Anh lớp 12 đạt tối thiểu 60%
•   Yêu cầu sắp đặt thực tập: Mẫu đơn chứng nhận CPR-C và sơ cứu tiêu chuẩn mới nhất được hoàn thành bởi một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
•   Thẩm định giao tiếp sau ghi danh

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,720 CAD mỗi năm
•    Phí phát sinh: $ 120 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11.000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020