Chứng chỉ cao đẳng - Dự bị Nghiên cứu Sức khỏe - Liên thông các chương trình chứng chỉ và Diploma (PHSC)

Mô Tả Chương Trình Học

Khóa Dự bị Nghiên cứu Sức khỏe liên thông các chươgn trình Chứng chỉ và Văn bằng Diploma được thiết kế cho các cá nhân quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp về nghiên cứu sức khỏe. Chương trình hai học kỳ này cung cấp nền tảng cần thiết để thành công trong chương trình nghiên cứu sức khỏe bậc cao đẳng như Trợ lý y tá, Điều dưỡng thực hành, Trợ lý nha khoa, Vệ sinh răng miệng, Trợ lý trị liệu nghề nghiệp và Trợ lý vật lý trị liệu. Chương trình cũng được thiết kế cho các cá nhân muốn tăng cường các kỹ năng truyền thông, toán học, sinh học, hóa học và tư duy phê phán hoặc kỹ năng vật lý cũng như làm quen với sinh hoạt và khối lượng việc học ở cao đẳng.

Ngoài ra, chương trình cung cấp cho sinh viên cơ hội tìm hiểu về nghề nghiệp tiềm năng trong ngành khoa học sức khỏe đồng thời kiếm được các khoản tín chỉ sau trung học có thể được chuyển sang các ngành nghiên cứu sức khỏe hoặc các chương trình liên quan đến khoa học khác.

XIN LƯU Ý:
•   Mỗi học sinh phải có trách nhiệm đảm bảo rằng các khóa học đã đăng ký phù hợp với các yêu cầu nhập học của chương trình được chọn trong tương lai.
•   Hoàn thành thành công chứng chỉ PHSC không đảm bảo được nhận vào một chương trình sau trung học khác.
•   Mỗi cơ sở giáo dục quy định các yêu cầu nhập học riêng của mình. Nếu bạn dự định theo học bất kỳ trường nào khác ngoài Cao đẳng Durham hoặc một trường đại học, vui lòng đảm bảo rằng các khóa học được thực hiện đáp ứng yêu cầu nhập học.
•   Việc hỗ trợ lập kế hoạch học tập cá nhân được cung cấp bởi cố vấn sinh viên và khuyến khích cho sinh viên gặp gỡ với ban cố vấn của họ trước khi chọn các khóa học. Một số khóa học Khoa học và Nghệ thuật tổng hợp cũng có thể chuyển sang các chương trình sau trung học khác.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 78.0
•   Tối thiểu IELTS average: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Những yêu cầu khác

•    Tiếng Anh lớp 12

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,720 CAD mỗi năm
•    Phí phát sinh: $ 25 CAD mỗi năm 
•    Phí sinh hoạt: $ 11,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2010 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020