) Chứng chỉ cao đẳng - Khoa học và Nghệ thuật Tổng hợp - Chuyển tiếp ĐH Trent (GASA)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình đào tạo chuyển tiếp ngành Khoa học và Nghệ thuật Tổng hợp được thiết kế dành riêng cho các cá nhân quan tâm đến việc theo đuổi các nghiên cứu Cử nhân Nghệ thuật (bằng Danh dự) hoặc Cử nhân Khoa học (bằng Danh dự) của Đại học Trent.

Chương trình hai học kỳ này cung cấp cơ hội để phát triển và hoàn thiện các kỹ năng học tập quan trọng và cuối cùng, cung cấp kiến thức nền tảng cần thiết để đảm bảo thành công trong các nghiên cứu học thuật tiếp theo. Nó được thiết kế cho các cá nhân muốn tăng cường các kỹ năng khoa học, giao tiếp và / hoặc toán học cũng như làm quen với cuộc sống và khối lượng học tập ở trường cao đẳng.

Nhìn chung, sinh viên sẽ được yêu cầu hoàn thành sáu khóa học mỗi học kỳ (tổng cộng 12 khóa học). Chúng bao gồm các khóa học về Chuẩn bị cho thành công về học tập (một), Truyền thông (hai), Tin học (một), Văn học (một), Tâm lý học (hai), Triết học (hai), Xã hội học (hai) và Thống kê (một).

Sau khi hoàn thành thành công chương trình Chuyển tiếp Khoa học và Nghệ thuật tổng hợp, sinh viên có tổng điểm trung bình tối thiểu 70% và tối thiểu 65% trong mỗi khóa học bắt buộc sẽ đủ điều kiện để đăng ký chương trình Cử nhân Nghệ thuật tại Đại học Trent theo chương trình nâng cao vào năm 2.

Việc hỗ trợ lập kế hoạch học tập cá nhân cũng được cung cấp bởi ban cố vấn sinh viên, và sinh viên được khuyến khích để gặp cố vấn của họ trước khi chọn các khóa học. Một số khóa học Khoa học và Nghệ thuật tổng hợp cũng có thể chuyển sang các chương trình sau trung học khác.

Xin lưu ý:
• Mỗi học sinh có trách nhiệm đảm bảo rằng các khóa học mà mình đăng ký phù hợp với các yêu cầu nhập học đã nêu ra để lựa chọn chương trình học trong tương lai.
• Hoàn thành thành công chứng chỉ GASA không đảm bảo cho việc nhập học vào ĐH Trent hoặc các chương trình sau trung học khác.
• Mỗi cơ sở giáo dục quy định các yêu cầu nhập học riêng của mình. Nếu bạn có kế hoạch theo học bất kỳ trường đại học nào khác ngoài Trent hoặc dự định theo học ở một trường đại học khác, vui lòng đảm bảo rằng các khóa học được chọn phải đáp ứng yêu cầu nhập học của tổ chức.
• Việc hỗ trợ lập kế hoạch học tập cá nhân được cung cấp bởi ban cố vấn sinh viên và sinh viên được khuyến khích mạnh mẽ để gặp cố vấn của họ trước khi chọn các khóa học.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 78.0
•   Tối thiểu IELTS average: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Những yêu cầu khác

•   Tiếng Anh lớp 12  

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,720 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11.000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ: 

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020