Chứng chỉ cao đẳng - Khoa học và Nghệ thuật Tổng hợp – Dự bị ngành Khoa học và Cơ khí - Chuyển tiếp UOIT (GASZ)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình này được thiết kế cho các cá nhân quan tâm đến việc theo đuổi các chương trình khoa học và kỹ thuật khác nhau tại Viện Công nghệ Đại học Ontario (UOIT). Chương trình này cung cấp một cơ hội để phát triển và hoàn thiện các kỹ năng học tập trong các lĩnh vực khoa học, toán học và giao tiếp, cần thiết để nhập học chương trình chính và cuối cùng cung cấp kiến thức nền tảng cần thiết để đảm bảo thành công trong các nghiên cứu học thuật tiếp theo. Một số khóa học Khoa học và Nghệ thuật tổng hợp cũng có thể chuyển sang các chương trình sau trung học khác.

Chương trình này dài hai học kỳ và được thiết kế để củng cố các kỹ năng học thuật quan trọng, đồng thời cung cấp một loạt các khóa học sau trung học được thiết kế để hỗ trợ cụ thể các mục tiêu học tập và nghề nghiệp trong tương lai. Sinh viên trong con đường này được yêu cầu hoàn thành 13 khóa học trong hai học kỳ. XIN LƯU Ý: Chương trình này hiện đang được phát triển trở lại và bản mô tả và đề cương đầy đủ của khóa học sẽ có sẵn vào mùa xuân năm 2019.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Khoa học và Nghệ thuật tổng hợp có thể đủ điều kiện nhập học và / hoặc học nâng cao để theo đuổi việc học bổ sung bậc cao đẳng hoặc đại học.

XIN LƯU Ý:
•   Mỗi sinh viên có trách nhiệm đảm bảo rằng các khóa học mà mình đăng ký phù hợp với các yêu cầu nhập học đã nêu cho các lựa chọn của chương trình trong tương lai.
•   Hoàn thành thành công chứng chỉ GASZ không đảm bảo được nhận vào UOIT hoặc các chương trình sau trung học khác.
•   Mỗi cơ sở giáo dục quy định các yêu cầu nhập học riêng của mình. Nếu bạn dự định theo học bất kỳ trường đại học nào ngoài UOIT hoặc dự định tiếp tục học tại một trường đại học khác, vui lòng đảm bảo rằng các khóa học được chọn phải đáp ứng yêu cầu nhập học của tổ chức.
•   Việc hỗ trợ lập kế hoạch học tập cá nhân được cung cấp bởi ban cố vấn sinh viên và sinh viên được khuyến khích mạnh mẽ để gặp cố vấn của họ trước khi chọn các khóa học.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 78.0
•   Tối thiểu IELTS average: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Những yêu cầu khác

•   Tiếng Anh lớp 12  
•   Khuyến khích có trình độ Luật Canada lớp 11 
•   Yêu cầu sắp đặt thực tập: Kiểm tra hồ sơ tội phạm

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,855 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11.000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020