Chứng chỉ cao đẳng - Khoa học và Nghệ thuật Tổng hợp - Nghệ thuật Ttự do - Chuyển tiếp (GAST)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình chuyển tiếp vào UOIT hai học kỳ chuyên ngành Khoa học và Nghệ thuật Tổng hợp được thiết kế dành cho những cá nhân muốn theo đuổi khóa đào tạp năm 2 của chương tirnh2 Cử nhân nghệ thuật (bằng Danh dự) của trường UOIT về Tội phạm học và Tư pháp, Nghiên cứu pháp lý, Nghiên cứu chính sách và nghiên cứ truyền thông và truyền thông kỹ thuật số.

Chương trình này sẽ cung cấp một cơ hội để phát triển và hoàn thiện các kỹ năng học tập và cuối cùng cung cấp kiến thức nền tảng cần thiết để góp phần đảm bảo thành công trong các nghiên cứu học thuật tiếp theo. Chương trình này cũng cho phép sinh viên làm quen với cuộc sống và khối lượng công việc tại một tổ chức sau trung học.

Học sinh sẽ được yêu cầu hoàn thành sáu khóa học (ba tín chỉ) trong mỗi học kỳ (tổng cộng 12 khóa học). Chúng bao gồm năm khóa học cốt lõi (hoặc bắt buộc) về Truyền thông (hai), Máy tính (một), Toán học (một) và Chuẩn bị cho Thành công Học tập (một). Các khóa học quy định khác trong chương trình đạo tạo hai học kỳ bao gồm Luật Canada (một), Chính phủ Canada (một), Tâm lý học (hai), Khoa học chính trị (một) và Xã hội học (hai).

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này đã hoàn thành các khóa học cần thiết với điểm trung bình tối thiểu ít nhất là 'B +' (77-79 %), không có khóa học cá nhân nào dưới 'B-' (70-72 %) có thể đăng ký nhập học chương trình nâng cao vào năm 2 của chương trình Cử nhân Nghệ thuật Tự do (bằng Danh dự). Điều quan trọng cần lưu ý là việc nhập học dựa trên các yêu cầu nhập học tối thiểu không được đảm bảo và trường UOIT sẽ ưu tiên cho các ứng viên có trình độ cao nhất.

Xin lưu ý:

•   Mỗi học sinh có trách nhiệm đảm bảo rằng các khóa học mà mình đăng ký phù hợp với các yêu cầu nhập học đã lựa chọn cho chương trình trong tương lai.
•   Hoàn thành thành công chứng chỉ GASF không đảm bảo được nhận vào trường UOIT hoặc các chương trình sau trung học khác.
•   Mỗi cơ sở giáo dục quy định các yêu cầu nhập học riêng của mình. Nếu bạn dự định theo học bất kỳ trường đại học nào khác với trường UOIT hoặc dự định tiếp tục học tại một trường đại học khác, vui lòng đảm bảo rằng các khóa học phải đáp ứng yêu cầu nhập học của tổ chức đó.
•   Tất cả sinh viên GASF chuyển sang chương trình Tâm lý pháp y của trường UOIT, phải hoàn thành môn học BIOL 1841U – Những trọng tâm cần thiết của môn sinh học trong học kỳ đầu tiên của họ tại UOIT hoặc trong học kỳ mùa xuân / hè trước đó.
•   Việc hỗ trợ lập kế hoạch học tập cá nhân được cung cấp bởi ban cố vấn sinh viên và sinh viên được khuyến khích gặp cố vấn của họ trước khi chọn các khóa học.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 78.0
•   Tối thiểu IELTS average: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Những yêu cầu khác

•   Tiếng Anh lớp 12  

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,720 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11.000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020