Chứng chỉ cao đẳng - Trợ lý Nha khoa - Cấp độ I và II (DAII)

Mô Tả Chương Trình Học

Nếu bạn quan tâm đến việc giúp đỡ người khác trong môi trường chăm sóc sức khỏe răng miệng và trở thành thành viên có giá trị của một nhóm nha khoa trong cộng đồng của bạn, đây có thể là nghề dành cho bạn. Sinh viên sẽ có được kiến thức, kỹ năng và đào tạo về hành vi chuyên nghiệp cần thiết để làm trợ lý nha khoa Cấp độ II, cung cấp đào tạo và chăm sóc trong nhiều loại môi trường nha khoa.
Chương trình chứng chỉ cao đẳng Ontario hệ một năm được công nhận bởi Ủy ban Kiểm định Nha khoa Canada. Chương trình cung cấp quyền tiếp cận các nghiên cứu học thuật, kinh nghiệm lâm sàng và các kỹ thuật X quang hiện thời. Bạn sẽ kết thúc chương trình bằng cách hoàn thành trải nghiệm thực tập  trong cộng đồng để tiếp tục chuẩn bị cho bạn làm việc hiệu quả với tư cách là trợ lý nha khoa Cấp độ I và II trong vai trò là thành viên của nhóm chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Bạn sẽ học:
• Kỹ năng quản trị kinh doanh
• Kỹ năng phòng thí nghiệm nha khoa
• Giáo dục sức khỏe răng miệng

Các nghiên cứu học thuật và lâm sàng của bạn sẽ dựa trên lý thuyết mới nhất về thực hành hỗ trợ nha khoa bao gồm:

• Nhấn mạnh các nguyên tắc nghề nghiệp và đạo đức
• Làm việc hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe
• Kiến thức về các chuyên ngành thực hành có sẵn khác nhau 
Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để làm Bài kiểm tra của Hội đồng Hỗ trợ Nha khoa Quốc gia và cũng đủ điều kiện để được chứng nhận bởi Hiệp hội Trợ lý Nha khoa Ontario.

Lựa chọn nghề nghiệp:
• Điều phối viên phòng khám
• Trợ lí nha sĩ

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 78.0
•   Tối thiểu IELTS average: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Những yêu cầu khác

•   Tiếng Anh lớp 12 với điểm tối thiểu đạt 60% , Hóa học và Sinh học lớp 11 hoặc 12
•   Điều kiện thực tập: Kiểm tra tham chiếu hình sự hiện tại có sàng lọc yếu tố dễ bị tổn thương và mẫu đơn tiêm chủng nhập cảnh được hoàn thành bởi một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,720 CAD mỗi năm
•    Phí phát sinh: $ 1,440 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11.000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    1/02/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•    1/02/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020