Chứng chỉ chuyển tiếp Đại học - Kỹ thuật

Mô Tả Chương Trình Học

Năm đầu tiên, Chương trình Chuyển tiếp đại học, Chứng chỉ Kỹ thuật được cung cấp để trang bị cho sinh viên cơ hội khám phá các lựa chọn và chứng minh thành công ở cấp độ năm thứ nhất của nghiên cứu đại học. Sinh viên sẽ đạt được tín chỉ chuyển tiếp sang năm thứ hai của chương trình cấp bằng ĐH chuyên ngành khoa học kỹ thuật SFU. Chương trình sẽ chuẩn bị cho họ vào đại học hoặc các chương trình sau trung học khác mà họ lựa chọn.

Sinh viên sẽ:

• tăng cường sự sẵn sàng cho nghiên cứu cấp ĐH;
• đạt được trình độ nâng cao trong các chương trình đại học được chỉ định thông qua các thỏa thuận liên kết (chuyển tiếp) đã ký kết;
• đạt tín chỉ chuyển tiếp sang năm thứ 2 của chương trình cấp bằng ĐH Kỹ thuật SFU

 Điều kiện nhập học

•   Trình độ tối thiểu lớp 12 / Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (tối thiểu Reading: 20, tối thiểu Writing: 20, tối thiểu Listening: 20, tối thiểu Speaking: 20)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Chương trình này không cung cấp quy định nhập học theo điều kiện.

Yêu cầu khác

•   Dự bị Toán Calculus lớp 12 đạt loại B, Vật lý lớp 12 đạt loại C+ và Hóa học lớp 12 đạt loại C+

Các khoản phí khác

•   Phí Hiệp hội Sinh viên: $167 mỗi năm
•   Phí Dự phòng Y tế Hội Sinh viên: $292 mỗi năm
•   Phí Dụ phòng Nha khoa Sinh viên: $146 mỗi năm
•   Phí vé tàu Sinh viên (U-Pass): $328 mỗi năm
•   Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020