Chứng chỉ Diploma sau đại học ngành Quản trị - Đại học Federation

 

 
  • Mô Tả Chương Trình Học
Chương trình này được thiết kế như là một chương trình đầu vào và đầu ra cho văn bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Để biết thêm nội dung chương trình, vui lòng xem thông tin của chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
 
  • Điều kiện nhập học
•   Hoàn thành chương trình cử nhân hoặc một bậc học tương đương

•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm thành phần nào dưới 6.0 (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương)
  • Các khoản phí khác
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm

•    Phí dịch vụ cho sinh viên (Student Services and Amenities Fee- SSAF): A$303 mỗi năm

•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước