Chương trình Dự bị Đại học UAP + văn bằng Associate nghệ thuật

Mô Tả Chương Trình Học

Nếu bạn không đạt được điểm Tiếng Anh tối thiểu đối với đầu vào của chương trình Cử nhân và Thạc sĩ QTKD, bạn vẫn có thể cải thiện khả năng Tiếng Anh của mình và đủ điều kiện được cấp văn bằng tại đại học Canada West. Chương trình dự bị đại học (UAP) được chính thức công nhận bởi Hiệp hội Ngôn Ngữ Canada, bao quát toàn bộ chương trình học, để bạn đạt được trình độ đào tạo cao hơn trong môi trường nói Tiếng Anh. Chương trình đặt trọng tâm vào Tiếng Anh học thuật, và đoan chắc rằng bạn sẽ có thể học tốt và hoàn thành các bài tập cũng như các bài thi bằng sự tự tin. UAP cũng bao hàm những kỹ năng học thuật cụ thể như viết tiểu luận, các phương pháp nghiên cứu, ghi chú nhanh, tư duy sáng tạo và hội nghị chuyên đề hoặc thảo luận về phương pháp giảng dạy, mang đến cho bạn một sự khởi đầu hoàn hảo cho các chương trình đáo tạo tại đại học Canada West.


Học phí

UAP: $4,950
Năm 1: $18,800
Năm 2: $12,600


Điều kiện nhập học

•   Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 / Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 63.0%


Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện,  học viên phải cung cấp điểm bài thi tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 35.0
•   Tối thiểu IELTS: trung bình 5.0


Những yêu cầu khác

•    Sơ yếu lý lịch
•    Thư trình bày dự định
•    Để được xét học bổng, học bổng đã hoàn thành và mẫu Đơn xin cấp học bổng phải nộp vào thời điểm xin cấp.


Các khoản phí khác

•    Chi phí sinh hoạt: CA$ 12,000/năm


Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•    31/03/2021 cho kỳ nhập học tháng 07/2021
•    30/06/2021 cho kỳ nhập học tháng 10/2021
•    30/09/2021 cho kỳ nhập học tháng 01/2022