Chương trình Dự bị Đại học (University Access Program - UAP)

Mô Tả Chương Trình Học

Nếu bạn không đạt được điểm Tiếng Anh tối thiểu đối với đầu vào cảu chương trình Cử nhân và Thạc sĩ QTKD, bạn vẫn có thể cải thiện khả năng Tiếng Anh của mình và đủ điều kiện được cấp văn bằng tại Đại học Canada West.

Chương trình chuyển tiếp đại học (UAP) được chính thức công nhận bởi Hiệp hội Ngôn ngữ Canada, bao quát toàn bộ chương trình cần thiết để bạn đạt được trình độ giáo dục cao hơn trong môi trường nói Tiếng Anh. Chương trình đặt trọng tâm vào Tiếng Anh học thuật, và chắc chắn rằng bạn sẽ có thể học được và hoàn thành các bài tập cũng như các bài thi bằng sự tự tin.

UAP cũng bao quát những kỹ năng học thuật cụ thể như viết tiểu luận, các phương pháp nghiên cứu, ghi chú nhanh, tư duy sáng tạo và tổ chức hội nghị chuyên đề hoặc thảo luận về phương pháp giảng dạy, mang đến cho bạn một sự khởi đầu hoàn hảo cho chương trình học tại Đại học Canada West.

Những nội dung bạn sẽ học được:

•   Cấu trúc văn bản, phần mở bài và kết luận
•   Viết nhiều loại tiểu luận mở rộng khác nhau
•   Diễn giải và tóm tắt, tránh đạo văn
•   Kết hợp mạch lạc các ý tưởng các phương pháp học thuật của chính bạn
•   Tham kham khảo các phong cách và quy tắc (chẳng hạn như Havard và APA)
•   Tìm nguồn, đọc lướt và chọn lọc các thể loại
•   Đánh giá cao các nguồn chọn lọc đó
•   Ghi chú các bài học hiệu quả, tận dụng thông tin
•   Mô tả bản thân rõ ràng và tự tin trong việc hướng dẫn giảng dạy và trong các cuộc hội thảo chuyên đề
•   Trình bày rõ ràng bằng ngôn từ được chuyền tải mạch lạc

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu đạt trình độ lớp 12 hoặc trung học

Yêu cầu tiếng Anh

Bạn phải đạt được điểm số Tiếng Anh như sau:

•    Tối thiểu TOEFL ibt: 35.0
•    Tối thiểu TOEFL ibt: 5.0

Các khoản phí khác

•    Phí sinh hoạt: $ 12,000/năm

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/12/2020 cho kỳ nhập học tháng 04/2021
•    31/03/2021 cho kỳ nhập học tháng 07/2021
•    30/06/2021 cho kỳ nhập học tháng 10/2021
•    30/09/2021 cho kỳ nhập học tháng 01/2022