Cử nhân Công nghệ Thông tin (Điện toán Đám mây và Doanh nghiệp) - Đại học Federation

Mô Tả Chương Trình Học

Tìm hiểu về phần cứng và hệ điều hành đẳng cấp thế giới có thể hỗ trợ đồng thời hàng ngàn khối lượng công việc trong khi cung cấp các mức độ dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Các hệ thống IBM Z được sử dụng cho các dịch vụ đám mây cung cấp sự bảo vệ tốt nhất, rủi ro bảo mật thấp nhất, tính sẵn sàng cao và hiệu suất vượt trội, do đó hệ thống này được coi là giải pháp kinh doanh tốt nhất có thể.

Điện toán đám mây là một thành phần quan trọng của hoạt động kinh doanh hiện đại. Các doanh nghiệp quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ đám mây, cũng như các doanh nghiệp sử dụng các trung tâm dữ liệu lớn, sẽ tìm kiếm các kỹ năng về mô hình hóa và thiết kế, phân tích và triển khai của bạn. Với tính sẵn sàng, bảo mật và quy mô hàng đầu, hệ thống máy chủ lớn Z phục vụ nhu cầu của các ngân hàng lớn nhất, tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, công ty bảo hiểm, lực lượng quốc phòng, tổ chức dịch vụ và nhiều hơn nữa. Văn bằng đưa bạn đến một phạm vi rộng lớn của các chủ đề máy tính lớn và điện toán đám mây bao gồm phần cứng máy tính lớn, hệ điều hành hệ thống Z, lập trình theo khối / trực tuyến, dịch vụ giao dịch và bảo mật.

Bạn sẽ được chuẩn bị cho hàng loạt các công việc Công nghệ Thông tin và điện toán đám mây bổ ích sau khi tốt nghiệp.

Điều kiện nhập học

•   Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc một bậc học tương đương

Yêu cầu tiếng Anh

•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 5.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước