Cử nhân Công nghệ Thông tin (Dữ liệu và Phân tích) - Đại học Federation

Mô Tả Chương Trình Học

Các doanh nghiệp đang thu thập khối lượng dữ liệu khổng lồ - nó có ở khắp mọi nơi. Có một nhu cầu thực sự cho những người có kỹ năng, giải thích và phân tích xu hướng từ dữ liệu thu thập được. Trong y tế, giáo dục, chính phủ, trong các doanh nghiệp nhỏ và lớn, dữ liệu được sử dụng để đưa ra các quyết định sáng suốt. Các ngân hàng tìm kiếm các giao dịch, các bệnh viện tìm kiếm lý do nhập viện của bệnh nhân, và các trường học tìm kiếm các tiến trình học tập của sinh viên.

Bạn sẽ nghiên cứu các lĩnh vực như phân tích thông tin và dữ liệu, cho phép bạn khám phá và định lượng các mẫu bằng cách sử dụng số liệu thống kê, suy luận thống kê, phân tích hồi quy và học máy. Bạn được giới thiệu các phương pháp và công cụ thích hợp được áp dụng để truy xuất, chuyển đổi, sắp xếp, trực quan hóa và phân tích dữ liệu. Bạn sẽ phát triển kiến ​​thức kỹ thuật trong hàng loạt các chủ đề bao gồm thống kê, suy luận thống kê, tính toán hiệu suất cao và trực quan hóa dữ liệu.

Bạn có thể hoàn thành thành công Chương trình Chứng chỉ Hợp tác Đại học của SAS® (JCP) về Phân tích dữ liệu và Trực quan. Phần mềm SAS cung cấp cho bạn các công cụ và cơ hội để nổi bật trong việc sử dụng và áp dụng các công nghệ SAS để giải quyết các vấn đề kinh doanh trong thế giới thực. Đạt được chứng chỉ JCP mang đến cho bạn lợi thế cạnh tranh khi bạn tham gia thị trường việc làm về phân tích dữ liệu.

Dự án trong năm học cuối sẽ cho bạn cơ hội để thực hành các lý thuyết mà bạn đã học khi bạn phân tích các tập dữ liệu. Bạn có thể khám phá các mẫu ẩn, mối tương quan chưa được nhận biết, xu hướng thị trường, sở thích của khách hàng và thông tin kinh doanh hữu ích khác. Kết quả phân tích của bạn có thể mang đến hoạt động marketing hiệu quả hơn, cơ hội có thêm doanh thu mới, dịch vụ khách hàng tốt hơn, hiệu quả vận hành được cải thiện, lợi thế cạnh tranh so với các tổ chức đối thủ và lợi ích kinh doanh khác.

Điều kiện nhập học

•   Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc một bậc học tương đương

Yêu cầu tiếng Anh

•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 5.5 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước