Cử nhân Công nghệ thông tin và Truyền thông (Bachelor of Applied Information and Communication Technology)

Mô Tả Chương Trình Học
 
Cử nhân Công nghệ Thông tin và Truyền thông cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để trở thành một chuyên gia công nghệ thông tin và truyền thông, với các kỹ năng đặc biệt trong lĩnh vực chọn lựa. Khóa học tập trung vào cấu hình máy tính và mạng, lập trình web và ứng dụng, thiết kế và bảo trì cơ sở dữ liệu. Sinh viên cũng có cơ hội chuyên về một khía cạnh cụ thể của công việc liên quan đến CNTT-TT. Khóa học này rất lý tưởng cho những sinh viên đang tìm kiếm một khóa học CNTT-TT với kết quả linh hoạt.
 
Kết quả đầu ra của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:
  • xác định nhu cầu về các giải pháp CNTT-TT, gợi ra thông tin từ các bên liên quan về các yêu cầu đối với giải pháp và nghiên cứu và lập kế hoạch giải pháp theo các yêu cầu được xác định
  • đánh giá và phân tích sự phù hợp của các phương pháp và công nghệ để thiết kế và triển khai các giải pháp CNTT & TT
  • nghiên cứu, đánh giá và thảo luận về sự phù hợp và lựa chọn mua sắm của các lựa chọn thay thế cho một mục đích nhất định
  • xác định và phân tích các tình huống cần điều tra về phương pháp, thực tiễn, công nghệ, các vấn đề đạo đức và pháp lý và cung cấp các công cụ phần mềm chung và chuyên dụng được sử dụng bởi các chuyên gia CNTT
  • giao tiếp hiệu quả bằng cách sử dụng tiếng Anh cả viết và nói trong ngữ cảnh chuyên nghiệp, thích ứng phong cách tương tác cá nhân với đối tượng nhất định, làm việc nhóm hiệu quả, hướng dẫn và chỉ đạo các thành viên khác trong nhóm, xác định các vấn đề pháp lý và đạo đức thích hợp và làm quen với các công cụ phần mềm chung và chuyên ngành được sử dụng bởi các chuyên gia CNTT
  • thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề để áp dụng công nghệ vào các tình huống mới khi triển khai, bảo trì, ghi chép và xử lý sự cố các hệ thống quy mô nhỏ
  • thể hiện kiến ​​thức phù hợp về các công nghệ tạo nên cơ sở hạ tầng CNTT-TT và vạch rõ mối quan hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các công nghệ.
Ngoài ra:

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm: Tham gia vào dự án phát triển phần mềm, thiết kế và triển khai phần mềm định hướng-đối tượng, bao gồm phần mềm cho các ứng dụng di động và xem xét các khía cạnh bảo mật và khả năng sử dụng có liên quan.

Chuyên ngành quản trị hệ thống: Thiết kế, duy trì và quản lý cơ sở hạ tầng và dịch vụ CNTT.

Chuyên ngành Công nghệ Mạng: Lập kế hoạch và triển khai các hệ thống mạng an toàn sử dụng các thông lệ hiện tại trong công nghệ IP, bảo mật mạng và triển khai máy chủ có thể mở rộng.

Chuyên ngành phân tích hệ thống: Lấy thông tin về các quy trình kinh doanh hiện tại hoặc dự kiến, phân tích các quy trình này từ quan điểm của tất cả các bên liên quan và tư vấn cho các bên liên quan về các cải tiến có thể, cung cấp các mô hình quy trình có thể được thảo luận với khách hàng.

Chuyên ngành hệ thống kinh doanh: Lập kế hoạch và thực hiện một hệ thống thông tin xem xét các yêu cầu của doanh nghiệp và quản lý, các khía cạnh của việc mua lại hệ thống, tùy chọn công nghệ và bối cảnh tổ chức.

Học tập tích hợp

Chương trình học tích hợp công việc của Swinburne cung cấp cơ hội để có được những kỹ năng và sự tự tin vô giá với những gì cần thiết để bạn có được một công việc trong lĩnh vực của mình khi tốt nghiệp. Bạn cũng có thể có được sự uy tín đối với bằng cấp của mình. Chọn lựa thực tập chuyên môn với thời gian 6 hoặc 12 tháng, thực tập chuyên ngành, dự án liên kết ngành, tham quan học tập ngành và giới thiệu việc làm.
Cơ hội nghề nghiệp

Có rất nhiều vị trí dành cho những người có trình độ và kinh nghiệm phát triển phần mềm, bao gồm nhà phát triển ứng dụng hệ thống doanh nghiệp, nhà phân tích đảm bảo chất lượng, quản lý dự án, nhà phát triển đa phương tiện, kiến trúc sư hệ thống, nhà phân tích yêu cầu kinh doanh, chuyên gia tích hợp ứng dụng, nhà phân tích giao diện người dùng, quản lý hợp đồng, kiến trúc sư kho dữ liệu, chuyên gia khai thác dữ liệu và quản lý trợ giúp.

Công nhận chuyên môn

Khóa học này đã được Hiệp hội máy tính Úc (ACS) công nhận ở cấp độ chuyên nghiệp (cấp độ cao nhất).

Yêu cầu tiếng Anh
 
•           Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 50 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
•      Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.
 
Các khoản phí khác
 
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm
 
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước