Cử nhân Giáo dục Mầm non và Tiểu học

Mô Tả Chương Trình Học

Cử nhân Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học dựa trên lý thuyết về học tập và cách chúng được áp dụng khi giảng dạy. Trọng tâm là tìm hiểu về việc học tập và phát triển ở trẻ em từ sơ sinh đến thiếu niên và những cách mà các nhà giáo dục có thể hỗ trợ học tập cho tất cả đối tượng này.

Năm đại cương xuyên suốt tất cả các chương trình giáo dục của trường, tập trung vào việc hiểu về sự học tập và sự phát triển, kỹ năng đọc viết và toán số, học tập trong thế kỷ 21 và nghiên cứu bản địa. Hơn 26 môn học sẽ tăng cường sự hiểu biết của bạn về việc học và dạy trong suốt thời thơ ấu và những năm tiểu học, tập trung vào phát triển định hình cũng như phát triển định hình thông qua các môn học giáo dục đặc biệt.

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể đăng ký để dạy ở các trường mầm non, trường tiểu học và giáo dục đặc biệt.

Bạn sẽ hoàn thành 101 ngày trải nghiệm chuyên nghiệp trong suốt khóa học.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đủ điều kiện để đăng ký với Học viện Giảng dạy Victoria (VIT). Đăng ký chuyên nghiệp có thể phải tuân thủ theo các yêu cầu bổ sung hoặc liên tục sau khi hoàn thành văn bằng này. Vui lòng liên hệ với cơ quan chuyên môn có liên quan để biết thêm chi tiết.

Sinh viên tốt nghiệp có thể nộp đơn để giảng dạy trong cả các trường Giáo dục Mầm non, Tiểu học và Giáo dục Đặc biệt. Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này sẽ có thể trở thành các chuyên gia có giá trị trong các trường Giáo dục Mầm non, Tiểu học và Giáo dục Đặc biệt.

Điều kiện nhập học

•   Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc một bậc học tương đương

Yêu cầu tiếng Anh

•   Điểm IELTS (Học thuật) 7.5, không có điểm số thành phần nào dưới 7.0, điểm Nghe và Nói không dưới 8.0

Các khoản phí khác

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước