Cử nhân Giáo dục (Tiểu học) (Bachelor of Education (Secondary)) - Đại học Macquarie

Mô Tả Chương Trình Học


Giáo viên giáo dục trung học chất lượng cao tập trung vào việc giúp đỡ các bạn trẻ phát huy hết tiềm năng của mình. Họ cũng thường là những hình mẫu quan trọng hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ học sinh trải nghiệm khoảng thời gian thú vị nhưng cũng đầy thách thức trong cuộc sống của họ. Nếu bạn đã có bằng đại học và quan tâm đến giáo dục trung học, khóa học đầu vào của chương trình này sẽ cung cấp các kỹ năng và trình độ bạn cần để giảng dạy ở trường trung học hoặc làm việc trong các lĩnh vực liên quan như lập kế hoạch chương trình giảng dạy, nghiên cứu giáo dục hoặc phát triển chính sách.
 

Điều kiện nhập học


•   Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc một bậc học tương đương
 

Yêu cầu tiếng Anh•   Điểm IELTS (Học thuật) 7.5, trong đó điểm Reading tối thiểu 7.0, Writing tối thiểu 7.0, Listening tối thiểu 7.0, Speaking tối thiểu 7.0, hoặc tương đương.  


Các khoản phí khác


•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước