Cử nhân Hàng không (Danh dự)
Mô Tả Chương Trình Học
 
Khóa học Cử nhân Hàng không (Danh dự) được thiết kế để chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học, tập trung vào phát triển các thuộc tính nghiên cứu, để sinh viên tốt nghiệp đi sâu nghiên cứu với bằng cấp cao hơn. Bằng Cử nhân Hàng không (Danh dự) được thực hiện thêm một năm sau bằng Cử nhân Hàng không hoặc Cử nhân Hàng không (Quản lý) ba năm, hoặc Cử nhân Hàng không / Cử nhân Kinh doanh hoặc Cử nhân Hàng không (Quản lý) bốn năm / Cử nhân Kinh doanh văn bằng kép.
 
Kết quả đầu ra của khóa học

Sinh viên hoàn thành khóa học này sẽ có thể:
  1. thể hiện kiến thức mạch lạc và nâng cao về hàng không
  2. lập kế hoạch và lập dự án nghiên cứu học thuật liên quan đến chuyên môn cá nhân với sự độc lập, để chuẩn bị cho nghiên cứu ở mức độ cao hơn
  3. có được kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu, và áp dụng các kỹ năng nghiên cứu kỹ thuật sử dụng tư duy và phán đoán phản biện trong việc phát triển sự hiểu biết mới trong thực tiễn hàng không chuyên nghiệp
  4. thể hiện các kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản cho nhiều đối tượng
  5. sử dụng phương pháp kinh doanh trong việc đóng góp cho nghiên cứu và phát triển trong thực hành hàng không chuyên nghiệp.

Các cơ hội nghề nghiệp

Chương trình được thiết kế để cung cấp sự chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học với trọng tâm là phát triển các thuộc tính nghiên cứu để cho phép sinh viên tốt nghiệp thực hiện nghiên cứu.

Yêu cầu tiếng Anh
 
•     Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 50 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
•      Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.
 
Các khoản phí khác
 
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm
 
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước