Cử nhân hệ thống thông tin doanh nghiệp / Cử nhân kinh doanh

  • Mô Tả Chương Trình Học
 
Là chương trình bốn năm duy nhất kết hợp bằng cấp Hệ thống thông tin doanh nghiệp với bằng cấp Kinh doanh. Học sinh nắm vững các khái niệm và kỹ năng của hệ thống thông tin (IS), và cũng có thể hoàn thành chuyên ngành trong một chuyên ngành kinh doanh như kế toán hoặc tiếp thị.
 
  • Kết quả đầu ra của khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:
 
_ xác định và tích hợp các nguyên tắc lý thuyết áp dụng cho hệ thống thông tin/ công nghệ thông tin và kinh doanh và áp dụng các nguyên tắc đó trong một loạt các thực tiễn
_ xem xét một cách có hệ thống và đánh giá phê bình nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau để đưa ra những đánh giá sáng suốt về các lựa chọn giải quyết đổi mới với một loạt các vấn đề phát sinh trong hệ thống thông tin/ công nghệ thông tin và bối cảnh kinh doanh
_ áp dụng tư duy phản biện, phản ánh và phán đoán trong việc lựa chọn và áp dụng các khái niệm, khung và/hoặc phương pháp thích hợp liên quan đến IS/ IT như một phần của quy trình để xác định và đề xuất giải pháp cho các vấn đề của tổ chức
_ thể hiện sự đánh giá cao và hiểu biết về các vấn đề chuyên môn và đạo đức, tình huống khó xử và nhạy cảm văn hóa liên quan đến cả hệ thống thông tin/công nghệ thông tin và các chuyên gia kinh doanh trong các môi trường khác nhau
_ truyền đạt và diễn đạt rõ ràng, mạch lạc và độc lập các kiến ​​thức và ý tưởng sáng tạo phù hợp với bối cảnh vấn đề, các bên liên quan và môi trường tổ chức
_ xây dựng và không ngừng phát triển sự độc lập về trí tuệ để trở thành những tri thức có tính phản biện và tư duy, nhận thức về các công nghệ mới và ý nghĩa của chúng đối với môi trường kinh doanh và xã hội
_ làm việc theo cách tự chủ, độc lập và có trách nhiệm, thể hiện khả năng lãnh đạo và chủ động khi thích hợp, đặc biệt là trong môi trường nhóm hợp tác và đa dạng
_ thể hiện kiến ​​thức sâu rộng và mạch lạc trong một chuyên ngành Kinh doanh cụ thể (như được chỉ định bởi chuyên ngành Kinh doanh được chọn) xuất phát từ các nguyên tắc lý thuyết cơ bản và áp dụng các nguyên tắc đó trong một loạt các thực tiễn
_ tiếp cận và phân tích các vấn đề từ nhiều quan điểm, thiết kế và/hoặc các giải pháp sáng tạo thay thế dựa trên các yêu cầu kinh doanh rõ ràng, và đưa ra các lựa chọn và khuyến nghị phù hợp.
  • Học tập tích hợp
Chương trình này bao gồm một vị trí thực tập chuyên nghiệp 12 tháng bắt buộc. Vị trí này cung cấp kinh nghiệm làm việc toàn thời gian và có lương. Bạn sẽ có được điểm cộng với bằng cấp này và sự tự tin khi biết rằng mình có được những gì cho một công việc trong lĩnh vực mình tốt nghiệp. Bạn có thể tham gia vào các cơ hội học tập tích hợp công việc khác - chọn lựa trong số: thực tập chuyên nghiệp, các dự án liên kết ngành, tham quan học tập trong ngành và giới thiệu việc làm.
  • Các cơ hội nghề nghiệp
 
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng theo đuổi sự nghiệp trong phân tích hệ thống và kinh doanh, phân tích quy trình kinh doanh, phân tích yêu cầu kinh doanh, quản lý dự án, tư vấn hệ thống doanh nghiệp, tư vấn IS/IT, quản lý quan hệ kinh doanh, quản lý phát triển kinh doanh và một khi có có kinh nghiệm, có thể là giám đốc Công nghệ thông tin (IT)  và giám đốc thông tin (Chief Information Officer). Ngoài ra, sinh viên có thể theo đuổi một loạt các nghề nghiệp kinh doanh, đặc biệt là những người liên quan đến việc ra quyết định liên quan đến hệ thống thông tin.
 
  • Công nhận chuyên môn

Chính thức được công nhận bởi Hiệp hội Máy tính Úc (ACS) ở cấp độ chuyên nghiệp (cấp độ cao nhất).

Với sự lựa chọn phù hợp các môn học kinh doanh, khóa học có thể đáp ứng các yêu cầu thành viên của Hiệp hội Kế toán viên hành nghề được chứng nhận (ASCPA) của Úc.

 
  • Yêu cầu tiếng Anh
 
•           Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 50 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
•      Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.
 
  • Các khoản phí khác
 
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm
 
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước