Cử nhân Hoạt Hình

Nội dung chương trình học:

Cử nhân ngành hoạt hình được thiết kế để cung cấp cho sinh viên trải nghiệm thực tế, thực hành về 2D, 3D và chuyển động trong hoạt hình  cho phim và truyền hình, hiệu ứng hình ảnh và trò chơi. Phát triển sự hiểu biết về hoạt hình và kỹ thuật sản xuất. Có những lựa chọn để chuyên về hoạt hình nhân vật, thiết kế sản xuất, quản lý sản xuất, phát triển câu chuyện hoặc định hướng. Tìm hiểu về lịch sử điện ảnh, truyền hình, hoạt hình và lý thuyết cùng với sự phát triển của các cấu trúc kể chuyện được áp dụng cho hoạt hình. Được tiếp cận với các máy trạm hiện đại; một xưởng phim hoạt hình được xây dựng có mục đích; bản vẽ tương tác; camera cao cấp; và kết xuất để xử lý hoạt hình trên máy tính 3D.

Hoàn thành ngành Cử nhân Hoạt hình đòi hỏi sinh viên phải hoàn thành các chứng chỉ với giá trị 300 điểm tín dụng. Tất cả các đơn vị nghiên cứu có giá trị 12,5 điểm tín dụng trừ khi có quy định khác.

Kết quả học tập khóa học

Sinh viên hoàn thành khóa học này sẽ có thể:

- thực hiện tư duy phê phán và phán đoán để đưa ra các khái niệm và giải quyết các vấn đề trên một loạt các phương tiện và bối cảnh hoạt hình
- phân tích, đánh giá phê bình, củng cố và tổng hợp kiến thức về hoạt hình để đưa ra quyết định sáng tạo và kỹ thuật
- áp dụng các kỹ năng nhận thức và kỹ thuật để trực quan hóa và sản xuất hoạt hình trong các hoạt động tường thuật tuyến tính hoặc tương tác
- thể hiện kết quả của các kỹ thuật sáng tạo và sản xuất để tạo ra các nhân vật, đồ vật, môi trường và hoạt hình chất lượng cao
- trình bày rõ ràng, mạch lạc và độc lập các chủ đề, thể loại và xu hướng hoạt hình trong lĩnh vực hoạt hình
- thể hiện sự chủ động và phán đoán trong quá trình phát triển, sản xuất và quản lý các khái niệm hoạt hình
- so sánh, lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật sản xuất và quy trình sản xuất thực hành tốt nhất cho các phương tiện và bối cảnh hoạt hình khác nhau
- mở rộng các kỹ năng tổ chức và giao tiếp để quản lý các dự án và nhiệm vụ hoạt hình với trách nhiệm cá nhân 
- nhận thức các vấn đề về tổ chức, xã hội, pháp lý và đạo đức, và giải quyết những vấn đề này trong quá trình phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm hoạt hình.

Cơ hội nghề nghiệp:

 Chương trình cung cấp một loạt các cơ hội trong các ngành công nghiệp điện ảnh, truyền hình và hoạt hình cũng như các ngành công nghiệp sáng tạo đồng minh như các trò chơi, thiết kế web, giáo dục và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số

Yêu cầu tiếng Anh:

Hoản thành một trong những yêu cầu sau:    

• Tiếng Anh cho chương trình học thuật của Swinburne (cấp độ nâng cao EAP 5) với tổng thể 65%, tất cả các kỹ năng 65%
• tối thiểu IELTS tổng thể 6.0 (Mô-đun học tập) không có nhóm riêng lẻ dưới 6.0
• Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
• Điểm tối thiểu của Pearson (PTE) là 50 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
• bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.

Các khoản phí khác:
 
- Phí BHYT dành cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
- Phí sinh hoạt: A$8,000 ->A$15,000 mỗi năm

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày