Cử Nhân Kế Toán

Mô tả chương trình học: 

Chương Trình Cử Nhân Kế Toán cho phép sinh viên phát triển những kỹ năng cơ bản để đánh giá, phân tích và thông tin về tình hình tài chính của một tổ chức hoặc cá nhân. Khóa học được thiết kế để chuẩn bị cho cá nhân trong các lĩnh vực cốt lõi như kế toán tài chính, kế toán quản trị, thuế và kiểm toán, bên cạnh kinh tế bổ sung và luật thương mại. 

Sinh viên với những nghiên cứu về chuyên ngành kế toán sẽ tìm thấy được công việc phù hợp trong ngành công nghiệp, thương mại, khu vực công cộng, tài chính công nghệ, cố vấn kinh doanh hoặc kế toán tổng hợp.

Kết quả học tập: 

Sinh viên sau khi hoàn thành khóa học có thể: 

•    xác định và tổng hợp các nguyên tắc lý thuyết chuyên ngành kế toán và áp dụng điều đó vào thực tế
•    nhận xét một cách có hệ thống và định giá nghiên cứu cẩn trọng từ nhiều nguồn khác nhau để đưa ra kết quả tốt nhất về các lựa chọn để giải quyết vấn đề theo hướng đổi mới phát sinh trong bối cảnh kinh doanh
•    xây dựng các biện pháp sáng tạo phù hợp với mục đích và thể hiện nhận thức ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh ga
•    diễn đạt lưu loát một dòng lý luận thể hiện sự nhạy cảm văn hóa và áp dụng vào bối cảnh phân tích và đưa ra giải pháp phù hợp đối với những tình huống khó xử
•    truyền đạt một loạt các lập luận kinh doanh bằng cách đánh giá và thực hiện các chiến lược truyền thông thay thế phù hợp cho từng đối tượng khách hàng
•    xây dựng và không ngừng phát triển liên tục để trở thành những người trí thức độc lập có khả năng nhận xét, có tư duy nhạy bén, tiếp thu những công nghệ mới
•    làm việc phối hợp với nhiều nhóm khác nhau

Cơ hội nghề nghiệp

Khóa học này giúp sinh viên đã tốt nghiệp có một nền tảng kiến thức vững chắc để chuẩn bị cho ngành kế toán, đầu tư và tài chính công nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm việc làm tại các công ty nhỏ và lớn trên toàn thế giới bao gồm các hoạt động tu nhân, các tổ chức chính phủ và ngân hàng. Vị trí làm việc bao gồm kế toán, kế toán trưởng, kiểm toán viên, nhân viên kế toán quỹ, đại lý thuế, nhân viên ngân hàng thương mại, thủ quỹ công ty, ngân hàng đầu tư và cố vấn tài chính  
Các khoản phí khác:
 
- Phí BHYT dành cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
- Phí sinh hoạt: A$8,000 ->A$15,000 mỗi năm

Yêu cầu Tiếng Anh:

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây: 

-Tiếng Anh của trường Swinburne dành cho mục đích học tập ( Chứng chỉ EAP cấp độ 5) với điểm toàn diện 65%, điểm kỹ năng 65%
-Tổng điểm IELTS tối thiểu là 6.0 ( dựa trên học phần khóa học) và với điều kiện không môn nào dưới 6.0
- TOEFL iBT ( dựa trên internet) tối thiểu là 75 với môn đọc không dưới 18 và môn viết không dưới 20
- Điểm (PTE) tối thiểu là 50 ( không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
- Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ Tiếng Anh

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày