Cử nhân Kế toán

Mô Tả Chương Trình Học
 
Cử nhân Kế toán của trường Đại học La Trobe đào tạo các lĩnh vực chuyên môn bao gồm kế toán, kiểm toán, tài chính, luật kinh doanh và thuế. Bạn có thể chọn mở rộng bằng cấp của mình bằng cách học thêm một chuyên ngành chính thứ hai hoặc chuyên ngành phụ trong các lĩnh vực như lập kế hoạch tài chính, quản lý, kế toán pháp y và tài chính doanh nghiệp.

Bạn sẽ học:
 
•   Kế toán tài chính và quản lý: Nhận biết và áp dụng các nguyên tắc kế toán để quản lý các công việc chuẩn bị, trình bày và truyền đạt thông tin kế toán.
•   Kiểm toán: Hiểu các khái niệm liên quan đến quá trình kiểm toán và tích hợp chúng với các ứng dụng thực tế.
•   Thuế: Tìm hiểu luật thuế thu nhập Quốc gia và ý nghĩa của thuế thu nhập đối với cá nhân và doanh nghiệp.
•   Luật Kinh doanh: Đào sâu các nguyên tắc cốt lõi trong hợp đồng và luật bảo vệ người tiêu dùng, luật tài sản và sơ suất trong việc lưu giữ tài sản.
•   Kinh tế và tài chính: Tìm hiểu nhiều khái niệm kinh tế và cách chúng được áp dụng trong kinh doanh và hoạch định chính sách.
•   Số liệu thống kê: Khám phá mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, hệ thống tài chính và thế giới rộng lớn hơn.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được chuẩn bị tốt để có thể tìm việc làm trong hàng loạt các vai trò bao gồm:
 
•   Kế toán tài chính: Phân tích và quản lý hồ sơ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo tính thống nhất với các tiêu chuẩn báo cáo tài chính kế toán.
•   Kế toán thuế: Kiểm tra các khoản nợ thuế và chuẩn bị khai thuế tuân thủ các yêu cầu báo cáo và thanh toán.
•   Kiểm toán viên: Thực hiện kiểm toán và đưa ra ý kiến về tính chính xác của các báo cáo tài chính của công ty.
•   Quản lý tài chính: Cung cấp cho Ban quản trị sự tư vấn về tài chính và lập kế hoạch kinh doanh và ngân sách.
•   Kế toán viên pháp y: Thực hiện phân tích pháp y về dữ liệu tài chính và xác định các vụ lừa đảo hoặc doanh thu kinh doanh tiềm ẩn.
 
Điều kiện nhập học
 
•   Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc một bậc học tương đương

Yêu cầu tiếng Anh
 
•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0.

Các khoản phí khác
 
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước