Cử nhân Khoa học bằng danh dự

Mô Tả Chương Trình Học 

Nếu bạn đam mê khoa học, nhưng muốn giữ cho sở thích của mình đa dạng, khóa học Honours Science là dành cho bạn!

Cung cấp cho bạn sự linh hoạt lớn nhất trong Khoa Khoa học, chương trình này cho phép bạn khám phá sở thích của mình mà không cần chọn chuyên ngành.

Gần một nửa các khóa học của bạn là môn tự chọn. Bạn có thể chọn các khóa học khoa học bổ sung hoặc chọn từ các khoa khác trong trường đại học, cung cấp cho bạn trải nghiệm giáo dục phù hợp với sở thích và mục tiêu của bạn.

Nếu bạn quyết định chuyển sang một chương trình chuyên biệt hơn (như Sinh học hoặc Hóa học), bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào khi đến năm thứ ba.

Khóa học Honours Science cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho sự nghiệp của bạn hoặc cho sự nghiệp giáo dục nâng cao, chẳng hạn như theo đuổi trường ngành y hoặc lấy bằng thạc sĩ.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 85.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,423/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020