Cử nhân Khoa học chuyên ngành Khoa học dữ liệu (Bachelor of Science Major in Data Science)

Mô tả chương trình học

 

Cung cấp các nghiên cứu chất lượng cao trong một loạt các ngành khoa học và công nghệ.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có được chuyên môn thống kê trong việc phân tích và hình dung các bộ dữ liệu đơn giản và phức tạp từ nhiều nguồn khác nhau như các dấu hiệu bệnh, dữ liệu bộ gen và mã hóa và bộ dữ liệu kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp sẽ cạnh tranh trong thị trường việc làm khoa học dữ liệu khi nó được thực hiện trong điện toán, kinh doanh và khoa học tự nhiên.

Trang bị cho sinh viên kỹ năng
 

 • áp dụng kiến ​​thức khoa học dữ liệu rộng cho một loạt các tình huống dữ liệu lớn lý thuyết và thực tế;
 • thu thập và truyền đạt dữ liệu khoa học phân tích một cách nhạy cảm và đạo đức đối với sự đa dạng văn hóa, bao gồm cả năng lực văn hóa bản địa;
 • nâng cao kỹ năng giao tiếp trong diễn ngôn thống kê qua một loạt các chủ đề/ bối cảnh của khoa học dữ liệu;
 • suy nghĩ sáng tạo hoặc lường trước những thách thức để tạo ra giải pháp cho các vấn đề dữ liệu lớn;
 • suy nghĩ chín chắn để phân tích, giải thích và khái niệm hóa các vấn đề khoa học dữ liệu lớn; sử dụng được các công nghệ kỹ thuật số, kiến ​​thức thông tin và trình độ số để truy cập, đánh giá và tổng hợp thông tin liên quan từ nhiều nguồn;
 • có thể làm việc hợp tác và thể hiện sáng kiến ​​để thực hiện các giá trị xã hội, bền vững và đạo đức.


Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ trở thành nhà phân tích dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu, nhà thống kê ứng dụng.
 

Điều kiện nhập học

 
 • Tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương


Yêu cầu tiếng Anh:

 
 • Yêu cầu về Anh ngữ: IELTS 6.0 và không có kỹ năng nào dưới 6.0, TOEFL 550 với kỹ năng viết đạt 5 hoặc cao hơn, TOEFLiBT tối thiểu 70 và không có kỹ năng nào dưới 17.


Các khoản phí khác:

 
 • Sinh hoạt phí: AUD 7.000 – 15.000

 • Bhyt dành cho sinh viên quốc tế AUD 480 - 550

 • Phí dịch vụ cho sinh viên : khoảng AUD 149  cho mỗi học kỳ