Cử nhân Khoa học chuyên ngành máy tính (Bachelor of Science Major in Computer Science)

Mô tả chương trình học


Cung cấp các nghiên cứu chất lượng cao trong một loạt các ngành khoa học và công nghệ.

Khóa học được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kỹ năng lập trình, phân tích và quản lý dự án có thể được áp dụng cho một loạt các vai trò trong ngành công nghệ thông tin (CNTT).

Chức danh công việc trong tương lai:

 • Lập trình viên máy tính,
 • Cán bộ hỗ trợ máy tính,
 • Nhà phát triển ứng dụng,
 • Nhà phân tích hệ thống,
 • Tư vấn CNTT,
 • Nhà phát triển thương mại điện tử,
 • Quản trị viên hệ thống,
 • Kỹ sư phần mềm,
 • Nhà thiết kế phần mềm,
 • Quản lý dự án,
 • Cán bộ hỗ trợ phần mềm.


Điều kiện nhập học

 
 • Tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương


Yêu cầu tiếng Anh:

 
 • Yêu cầu về Anh ngữ: IELTS 6.0 và không có kỹ năng nào dưới 6.0, TOEFL 550 với kỹ năng viết đạt 5 hoặc cao hơn, TOEFLiBT tối thiểu 70 và không có kỹ năng nào dưới 17.


Các khoản phí khác:

 
 • Sinh hoạt phí: AUD 7.000 – 15.000

 • Bhyt dành cho sinh viên quốc tế: AUD 480 - 550

 • Phí dịch vụ cho sinh viên: khoảng AUD 149 cho mỗi học kỳ