Cử nhân Khoa học chuyên ngành Toán học (Bachelor of Science Major in Mathematics)

Mô tả chương trình học


Cung cấp cho sinh viên một cơ sở rộng lớn các kỹ năng toán học trên các lĩnh vực cốt lõi của toán học ứng dụng, bao gồm tính toán, thống kê, mô hình toán học và đại số tuyến tính.

Đặc điểm ứng dụng của chuyên ngành cung cấp nền tảng cần thiết cho sinh viên muốn theo đuổi các nghiên cứu cao hơn trong các lĩnh vực toán học và thống kê ứng dụng.

Sinh viên sẽ có kỹ năng áp dụng kiến ​​thức kỷ luật rộng cho một loạt các tình huống toán học lý thuyết và thực tế; áp dụng các công nghệ kỹ thuật số và số học để truy cập, đánh giá và tổng hợp thông tin liên quan từ nhiều nguồn; chứng minh một triển vọng toán học phổ quát; suy nghĩ sáng tạo để lường trước những thách thức và tạo ra các giải pháp toán học; suy nghĩ chín chắn để phân tích, giải thích và giải quyết các vấn đề toán học phức tạp.
 

Điều kiện nhập học

 
  • Tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương


Yêu cầu tiếng Anh

 
  • Yêu cầu về Anh ngữ: IELTS 6.0 và không có kỹ năng nào dưới 6.0, TOEFL 550 với kỹ năng viết đạt 5 hoặc cao hơn, TOEFLiBT tối thiểu 70 và không có kỹ năng nào dưới 17.


Các khoản phí khác:

 
  • Sinh hoạt phí: AUD 7.000 – 15.000
  • Bhyt dành cho sinh viên quốc tế: AUD 480 - 550
  • Phí dịch vụ cho sinh viên: khoảng AUD 149 cho mỗi học kỳ