Cử nhân Khoa học Đời sống (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học 

Ngành Khoa học đời sống tại trường ĐH Waterloo là một bộ chương trình bao gồm Hóa sinh, Sinh học, Khoa học y sinh, Vật lý sự sống và Tâm lý học.

Tất cả các chương trình đều sẵn sàng bao gồm hệ thống đào tạo có Co-op và bình thương, ngoại trừ Khoa học y sinh, chỉ có chương trình đào tạo thông thường.

Trong năm đầu tiên của chuyên ngành Khoa học đời sống, bạn sẽ tham gia nhiều khóa học, bao gồm sinh học, hóa học, vật lý, toán học và khoa học máy tính cùng với các khóa học trong ngành nhân văn, khoa học xã hội và ngôn ngữ.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 85.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,423/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020