Cử nhân Khoa học Máy tính (Danh dự) (Bachelor of Science – Computer (Honour))

Mô Tả Chương Trình Học
 
Cử nhân Khoa học Máy tính (Danh dự) nhằm cung cấp cho sinh viên thể hiện khả năng học tập với cơ hội theo đuổi việc học đại học ở cấp độ nâng cao, để hiểu sâu hơn về trí tuệ trong các lĩnh vực Khoa học Máy tính và / hoặc Kỹ thuật Phần mềm, và phát triển kỹ năng nghiên cứu của mình.

Khóa học danh dự là một điểm cộng được công nhận vào nghiên cứu sau đại học. Sinh viên sẽ tập trung vào một vấn đề được lựa chọn từ các lĩnh vực Khoa học Máy tính và / hoặc Kỹ thuật phần mềm, để hiểu rõ hơn và thực hành các kỹ thuật nghiên cứu phù hợp. Sinh viên cũng sẽ được yêu cầu hoàn thành một nghiên cứu ban đầu trọng yếu cho luận án của mình để đảm bảo rằng họ phát triển khả năng khái niệm vấn đề, đưa ra các chiến lược nghiên cứu và thực hiện công việc nghiên cứu cá nhân dưới sự giám sát của một thành viên có chuyên môn trong lĩnh vực đó.

Sinh viên tốt nghiệp của khóa học này sẽ có các kỹ năng nâng cao về Khoa học Máy tính và / hoặc Kỹ thuật phần mềm và sẽ có các kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản được phát triển tốt.
 
Kết quả đầu ra
 
Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ có khả năng tốt nghiệp phát triển phần mềm và có thể:
 
  • thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc và khái niệm cơ bản trong các lĩnh vực Khoa học Máy tính và Kỹ thuật phần mềm, tạo điều kiện cho việc học tập suốt đời độc lập trong thực tiễn nghề nghiệp của mình
  • phân tích phản biện kiến thức hiện có và đặt ra một câu hỏi nghiên cứu trong bối cảnh của một lĩnh vực chuyên môn trong Khoa học máy tính và Kỹ thuật phần mềm và sử dụng các phương pháp nghiên cứu được chấp nhận để khám phá các giải pháp khả thi
  • lập kế hoạch và thực hiện một dự án nghiên cứu cá nhân trọng yếu thể hiện khả năng thực hiện nghiên cứu sâu hơn trong bối cảnh sau đại học
  • giao tiếp hiệu quả, cả bằng lời nói và bằng văn bản, câu hỏi đã xác định, phương pháp nghiên cứu được lựa chọn, lý do đằng sau phương pháp đã chọn và kết quả đạt được cho cộng đồng liên quan.
 
Các cơ hội nghề nghiệp
 
Nếu bạn muốn tìm kiếm việc làm theo bằng danh dự, khóa học sẽ tạo cơ hội mở rộng kiến thức về công nghệ thông tin và chuyên về một lĩnh vực trong đó. Định hướng nghiên cứu mạnh mẽ của khóa học sẽ dạy cho bạn các nguyên tắc và kỹ thuật của nghiên cứu ban đầu và chuẩn bị cho bạn các lĩnh vực việc làm chuyên nghiệp trong đó các kỹ năng về khái niệm, tổ chức và nghiên cứu cần thiết.
 
Điều kiện tiên quyết
 
Để đủ điều kiện được nhận vào khóa học danh dự, sinh viên phải hoàn thành bằng Cử nhân về Khoa học Máy tính, Phát triển Phần mềm hoặc Kỹ thuật Phần mềm tương đương với bằng Cử nhân Úc và phải đạt ít nhất điểm trung bình Credit trong các nghiên cứu về CNTT. Sinh viên đạt được ít nhất hai môn Distinction hoặc hơn trong các đơn vị CNTT năm thứ ba cũng có thể được xem xét. Thỏa thuận về một Giám sát dự án cho Dự án nghiên cứu danh dự được đề xuất là bắt buộc.
 
 
Yêu cầu tiếng Anh
 
  • Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
  • Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
  • Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
  • Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 50 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
  • Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.
 
Các khoản phí khác
 
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm
 
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước