Cử nhân Khoa học Nâng cao chuyên ngành Công nghệ Phần mềm (Bachelor of Advanced Science with a specialisation in Software Technology) - Đại học Macquarie

Mô Tả Chương Trình Học

Bạn sẽ nhận được lợi ích từ các tín chỉ công nghệ phần mềm đặc biệt, mà các sinh viên khác không có được. Nhiều sinh viên sẽ tiếp tục học lên cao học chuyên ngành công nghệ phần mềm.

Các đặc điểm chính của chương trình:

•   Văn bằng này là một trong các chương trình có điểm ATAR cao nhất trong số các chương trình khoa học tại Úc.
•   Các đơn vị tiên tiến đặc biệt, mà các sinh viên khác không có được, là một phần của văn bằng này.
•   Số lượng sinh viên hạn chế, cho phép sự chú ý cá nhân bao gồm một cố vấn học tập trong suốt văn bằng và sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với các nhà nghiên cứu.
•   Cơ hội tham gia nghiên cứu và có được kinh nghiệm thực tế trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu và các nhóm nghiên cứu.
•   Một số chuyên ngành trong Cử nhân Khoa học Nâng cao cung cấp một kỳ thực tập nghiên cứu vào học kỳ hè giữa năm thứ hai và năm thứ ba.

Điều kiện nhập học

•   Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc một bậc học tương đương

Yêu cầu tiếng Anh

•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.5, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0 hoặc tương đương.

Các khoản phí khác

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước