Cử nhân Khoa học Nâng cao chuyên ngành Thống kê (Bachelor of Advanced Science with a specialisation in Statistics) - Đại học Macquarie

Mô Tả Chương Trình Học

Thống kê là một ngành học mà trong đó phát triển và ứng dụng các phương pháp để thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu. Đó là khoa học học hỏi từ dữ liệu, hoặc chuyển đổi dữ liệu thành kiến thức. Một trong những mục tiêu của thống kê là tạo ra thông tin 'tốt nhất' từ dữ liệu có sẵn bằng cách giảm sự không chắc chắn trong quá trình ra quyết định. Nó cũng nhằm mục đích phát hiện các mẫu trong dữ liệu và thiết kế các thử nghiệm và các phương pháp thu thập dữ liệu khác để giúp ra quyết định bằng cách ước tính hiện tại và / hoặc dự đoán tương lai.

Thống kê là một công cụ thiết yếu để đưa ra quyết định sáng suốt trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh và chính phủ. Nó áp dụng cho nhiều ngành, từ khoa học vật lý và xã hội đến nhân văn. Các nhà thống kê có thể làm việc độc lập, nhưng họ thường làm việc theo nhóm. Nhóm này có thể bao gồm các chuyên gia nghiên cứu, và nhân viên văn thư hoặc nhân viên máy tính thu thập và phân tích dữ liệu.

Như là một phần của khóa học, bạn sẽ nhận được lợi ích từ các tín chỉ chuyên ngành về thống kê, mà các sinh viên khác không có được. Nhiều sinh viên sẽ tiếp tục học lên cao học chuyên ngành thống kê.

Điều kiện nhập học

•   Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc một bậc học tương đương

Yêu cầu tiếng Anh

•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.5, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0 hoặc tương đương.

Các khoản phí khác

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước