Cử nhân Khoa học ngành Công nghệ Sinh học/Kinh tế học (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học 

Công nghệ sinh học được định vị là một ngành công nghệ sẽ thống trị trong 50 năm tới. Phát triển kỹ năng của một nhà khoa học và một nhà kinh tế để tận dụng các cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời trong ngành công nghệ sinh học và các ngành công nghiệp khác dựa trên nghiên cứu khoa học.

Các khóa học thực hành, tổ chức dưới dạng hội thảo sẽ phát triển khả năng của bạn để áp dụng kiến thức kinh doanh vào linh vực công nghệ khoa học và công nghiệp.

Bắt đầu từ năm thứ hai, bạn sẽ xen kẽ học phần hợp tác làm việc 4 tháng và học ở trường. Bạn sẽ tốt nghiệp với 20 tháng kinh nghiệm làm việc được trả lương và có thể khám phá các lĩnh vực nghề nghiệp trong khi có tiền để giúp chi trả tiền học.

Cơ hội nghề nghiệp từ phạm vi làm việc cho một công ty dược phẩm cho đến một nhà môi giới, từ một ngân hàng hoặc cơ quan chính phủ cho đến một công ty nghiên cứu hoặc công ty tư vấn.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 87.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,423/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020