Cử nhân Khoa học ngành Nghiên cứu Vật lý (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học 

Ngành Khoa học Vật lý là một bộ chương trình cho phép bạn khám phá cách thế giới của chúng ta hoạt động thông qua việc điều tra các quy luật tự nhiên và các quá trình của vật chất không phải sự sống. 

Nếu bạn quan tâm đến Hóa học, Khoa học Trái đất, Vật liệu và Khoa học nano, Vật lý toán học, Hóa dược, Vật lý hoặc Vật lý và Thiên văn học, hãy đăng ký ghi danh ngành Khoa học Vật lý và chọn một trong những chương trình này. 

Bạn sẽ có cơ hội chọn chuyên môn về các lĩnh vực hấp dẫn như vật lý hóa học, thủy văn môi trường, hóa học môi trường hoặc vật lý thiên văn.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 85.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,423/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020