Cử nhân Khoa học Sức khỏeMô Tả Chương Trình Học


Cử nhân Khoa học Sức khỏe được thiết kế để trang bị cho sinh viên với sự nghiệp thúc đẩy sức khỏe và phúc lợi.

Tiếp cận phòng thí nghiệm và cơ sở thử nghiệm được trang bị công nghệ mới nhất - Swinburne là trường đại học duy nhất ở Úc có phòng thí nghiệm MRI và MEG trong khuôn viên trường.

Khám phá những thách thức về sức khỏe của Úc và quốc tế. Kiểm tra các khía cạnh về thể chất, tâm lý và xã hội của sức khỏe trong nhiều môi trường khác nhau. Tìm hiểu về các vấn đề đương đại trong khoa học sức khỏe, chẳng hạn như xét nghiệm y sinh hoặc truyền thông sức khỏe và cách giải quyết những vấn đề này. Áp dụng sở học của bạn vào dự án đa ngành, tập trung chuyên môn trong năm học cuối.

Khám phá nghề nghiệp về tư vấn, phát triển cộng đồng, truyền thông sức khỏe, khuyết tật, phúc lợi xã hội hoặc nghiên cứu y tế. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể hướng tới nghiên cứu sau đại học về vật lý trị liệu, trị liệu nghề nghiệp, trị liệu ngôn ngữ hoặc điều dưỡng.

 Kết quả đầu ra của khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:
 
  • ứng dụng các khái niệm, thực hành, lý thuyết và bằng chứng về khoa học sức khỏe trong một loạt các vấn đề liên quan đến sức khỏe
  • lấy, đánh giá và truyền đạt thông tin về các vấn đề khoa học y tế địa phương và toàn cầu từ nhiều khía cạnh khác nhau
  • trích lục và tích hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau bằng nhiều công nghệ
  • ứng dụng kiến thức và kỹ năng liên quan đến khoa học sức khỏe vào một loạt các hoạt động liên quan đến sức khỏe, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
  • áp dụng đổi mới và công nghệ để mở rộng ranh giới kiến thức và nghiên cứu về khoa học sức khỏe
  • thể hiện các hành vi chuyên nghiệp và đạo đức
  • phản ánh về các kỹ năng, kiến thức và quan điểm hiện hành, và lập kế hoạch phát triển cá nhân và nghề nghiệp chuyên môn
  • thúc đẩy và tối ưu hóa sức khỏe và phúc lợi của cá nhân và/hoặc dân số.
Học tập tích hợp

Chương trình học tích hợp công việc của Swinburne cung cấp cơ hội để có được những kỹ năng và sự tự tin vô giá với những gì cần thiết để bạn có được một công việc trong lĩnh vực của mình khi tốt nghiệp. Bạn cũng có thể có được sự uy tín đối với bằng cấp của mình. Chọn lựa thực tập chuyên môn với thời gian 6 hoặc 12 tháng, thực tập chuyên ngành, dự án liên kết ngành, tham quan học tập ngành và giới thiệu việc làm.

Các cơ hội nghề nghiệp

Các lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai cho sinh viên tốt nghiệp bằng cấp này có thể là nhà nghiên cứu y tế, nhân viên cộng đồng, nhà phát triển chính sách y tế, kỹ thuật viên lâm sàng, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, tư vấn chăm sóc sức khỏe, chuyên gia thể dục, cán bộ truyền thông y tế, chuyên gia dinh dưỡng, v.v.

Sinh viên tốt nghiệp có ý định theo đuổi tâm lý học như một nghề nghiệp phải tuân theo một chuỗi giáo dục và đào tạo về tâm lý học theo yêu cầu của Hội đồng Tâm lý học Úc.

Sau khi hoàn thành bằng cử nhân được công nhận, sinh viên tốt nghiệp nên đăng ký Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) - Entry Graduate (hoặc chương trình năm thứ tư tương đương được APAC công nhận) và, khi hoàn thành, hãy đăng ký làm nhà tâm lý học tạm thời. Những người tìm kiếm đăng ký chung là nhà tâm lý học thực hành tại Úc sau đó phải tốt nghiệp thành công chương trình sau đại học được công nhận như Thạc sĩ Tâm lý học (Tâm lý học lâm sàng), Bác sĩ Triết học (Tâm lý học lâm sàng) hoặc Bác sĩ Tâm lý học (Tâm lý học lâm sàng và Pháp y), hoặc trải qua chương trình thực tập hai năm có giám sát.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các yêu cầu của Úc để đăng ký làm nhà tâm lý học, hãy truy cập trang web của Hiệp hội Tâm lý học Úc.
 
Yêu cầu tiếng Anh

•           Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 50 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
•      Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.

Các khoản phí khác

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước