Cử nhân Khoa học (Tâm lý) (Bachelor of Science (Psychology))

Mô tả chương trình học


Trang bị cho sinh viên các kỹ năng phân tích, nghiên cứu và giải thích các tương tác giữa con người và môi trường của họ.

Khóa học lý tưởng trang bị cho sinh viên nền tảng khoa học quan tâm đến sự nghiệp kết hợp tâm lý học và lĩnh vực từ khoa học và công nghệ, như khoa học hàng không, quản lý môi trường, sinh học con người, khoa học thể thao và khoa học máy tính.

Trong tương lai, sinh viên có thể trở thành Cán bộ nhân sự, Cán bộ nghiên cứu, Cán bộ phục hồi chức năng, Người hướng dẫn chương trình phục hồi chức năng, Công chức.


Điều kiện nhập học

 
  • Tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương


Yêu cầu tiếng Anh

 
  • Yêu cầu về Anh ngữ: IELTS 6.0 và không có kỹ năng nào dưới 6.0, TOEFL 550 với kỹ năng viết đạt 5 hoặc cao hơn, TOEFLiBT tối thiểu 70 và không có kỹ năng nào dưới 17.


Các khoản phí khác:

 
  • Sinh hoạt phí: AUD 7.000 – 15.000

  • Bhyt dành cho sinh viên quốc tế: AUD 480 - 550

  • Phí dịch vụ cho sinh viên: khoảng AUD 149 cho mỗi học kỳ