Cử nhân Khoa học Toán học (Bachelor of Mathematical Science) - Đại học Federation

Mô Tả Chương Trình Học

Một văn bằng về toán học cung cấp sự đào tạo độc đáo về lý luận trừu tượng được nhiều nhà tuyển dụng tìm kiếm. Văn bằng này sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc về các nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản của toán học và sự hiểu biết về cách toán học được áp dụng trong thế giới thực. Bạn cũng sẽ phát triển kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo để nâng cao khả năng tuyển dụng của bạn.

Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn học tiếp Thạc sĩ Giảng dạy (Trung học) và trở thành một giáo viên toán học đạt đủ chuẩn VCE.

Điều kiện nhập học

•   Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc một bậc học tương đương

Yêu cầu tiếng Anh

•   Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0 hoặc tương đương.

Các khoản phí khác

•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước