Cử nhân Khoa học Ứng dụng - Kỹ thuật Quản lý - (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Ngành Kỹ thuật Quản lý được tạo ra để đáp ứng nhu cầu đào tạo sinh viên tốt nghiệp về quản lý và kỹ thuật. Bạn sẽ học các môn học chính của bằng kỹ sư trong khi đạt được các kỹ năng cần thiết để làm việc với các nhóm người khác nhau.

Kỹ sư quản lý làm việc trong mọi ngành công nghiệp, từ sản xuất đến viễn thông, ngân hàng đến chăm sóc sức khỏe. Thông qua các khóa học và học phần hợp tác làm việc của bạn, bạn sẽ có được nền tảng để hiểu, thiết kế và thiết lập hệ thống quản lý nhằm giúp cải thiện hiệu quả hoạt động trong bất kỳ tổ chức nào.

Bạn sẽ có được một nền tảng vững chắc về quản lý, kỹ thuật, khoa học và toán học cũng như kiến thức chuyên ngành trong 3 lĩnh vực chủ đề:

•   Công nghệ thông tin - hiểu cách sử dụng công nghệ nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định hiệu quả
•   Quản lý Công nghệ - đáo tạo về kế toán, tài chính, kinh tế, hành vi tổ chức và giải quyết vấn đề
•   Nghiên cứu hoạt động / Quản lý chuỗi cung ứng - lập kế hoạch lưu chuyển hàng hóa hiệu quả từ nơi sản xuất đến nơi sử dụng.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 88.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Yêu cầu khác

•   Lưu ý: Học sinh trung học từ Hoa Kỳ được yêu cầu phải nộp điểm SAT hoặc ACT

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,869/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   01/02/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020