Cử nhân Khoa học Y tế / Cử nhân Kinh doanhMô Tả Chương Trình Học

 
Cử nhân Khoa học Sức khỏe / Cử nhân Kinh doanh sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về sức khỏe sẽ được bổ sung bằng các kỹ năng nhạy bén trong kinh doanh. Sinh viên trong văn bằng kép này sẽ phát triển một tập hợp các kỹ năng và kiến thức bổ sung và liên ngành, từ đó góp phần vào sự sẵn sàng trong tương lai và khả năng đổi mới trong sự nghiệp đã chọn. Bằng cấp kép là một phần quan trọng của Khoa Y tế, Nghệ thuật và Thiết kế có kế hoạch mở rộng và củng cố các lựa chọn chương trình giảng dạy dành cho sinh viên trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.

Bằng cách mở rộng sự lựa chọn các dịch vụ Khoa học Sức khỏe, sinh viên sẽ có cơ hội học một văn bằng kép khai thác các thế mạnh giảng dạy và nghiên cứu hiện có tại Đại học Công nghệ Swinburne với kết quả việc làm đã được chứng minh trong lĩnh vực khoa học y tế mở rộng và các lĩnh vực liên quan trong Kinh doanh.
 
 Kết quả đầu ra của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học Cử nhân Khoa học Y tế, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:
 
 • áp dụng các khái niệm, thực hành, lý thuyết và bằng chứng về khoa học sức khỏe trong một loạt các vấn đề liên quan đến sức khỏe
 • lấy, đánh giá và truyền đạt thông tin về các vấn đề khoa học y tế địa phương và toàn cầu từ nhiều khía cạnh khác nhau
 • tìm và tích hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau bằng nhiều công nghệ
 • áp dụng kiến thức và kỹ năng liên quan đến khoa học sức khỏe vào một loạt các hoạt động liên quan đến sức khỏe, làm việc độc lập và theo nhóm
 • áp dụng đổi mới và công nghệ để mở rộng giới hạn về kiến thức và nghiên cứu về khoa học sức khỏe
 • thể hiện các hành vi chuyên nghiệp và đạo đức
 • phản ánh về các kỹ năng, kiến thức và thái độ hiện tại, và lập kế hoạch phát triển cá nhân và nghề nghiệp liên tục
 • thúc đẩy và tối ưu hóa sức khỏe và phúc lợi của cá nhân và/hoặc dân số.
Sau khi hoàn thành khóa học Cử nhân Kinh Doanh, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:
 
 • xác định và tích hợp các nguyên tắc lý thuyết áp dụng cho kinh doanh và áp dụng các nguyên tắc đó trong một loạt các thực tiễn
 • xem xét một cách có hệ thống và đánh giá phản biện nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau để đưa ra những đánh giá sáng suốt về các lựa chọn để giải quyết đổi mới một loạt các vấn đề phát sinh trong bối cảnh kinh doanh
 • hình thành các giải pháp sáng tạo phù hợp với mục đích và thể hiện nhận thức về tác động của các quyết định kinh doanh dựa trên tác động về xã hội, môi trường và tài chính.
 • diễn đạt mạch lạc một dòng lý luận thể hiện sự nhạy cảm văn hóa và áp dụng khuôn khổ để phân tích và đưa ra giải pháp cho những tình huống khó xử về đạo đức
 • truyền đạt một loạt các lập luận kinh doanh bằng cách đánh giá và thực hiện các chiến lược truyền thông thay thế phù hợp với đối tượng
 • xây dựng và không ngừng phát triển sự độc lập về trí tuệ để trở thành những tri thức có tính phản biện và tư duy, nhận thức về các công nghệ mới
 • làm việc cộng tác trong các nhóm khác nhau.

Học tập tích hợp

Chương trình học tích hợp công việc của Swinburne cung cấp cơ hội để có được những kỹ năng và sự tự tin vô giá với những gì cần thiết để bạn có được một công việc trong lĩnh vực của mình khi tốt nghiệp. Bạn cũng có thể có được sự uy tín đối với bằng cấp của mình. Chọn lựa thực tập chuyên môn với thời gian 6 hoặc 12 tháng, thực tập chuyên ngành, dự án liên kết ngành, tham quan học tập ngành và giới thiệu việc làm.

Các cơ hội nghề nghiệp
 
Các lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai cho sinh viên tốt nghiệp bằng kép này bao gồm một loạt các lĩnh vực trong cả lĩnh vực y tế và kinh doanh.

Cơ hội việc làm có thể được tìm thấy trong nghiên cứu y tế, truyền thông y tế và phát triển chính sách, dinh dưỡng, tư vấn, phân tích kinh doanh, truyền thông, kinh doanh, quản lý sự kiện, tài chính, nhân sự, kinh doanh quốc tế, quản lý và tiếp thị.

Sinh viên tốt nghiệp có ý định theo đuổi tâm lý học như một nghề nghiệp phải tuân theo một chuỗi giáo dục và đào tạo về tâm lý học theo yêu cầu của Hội đồng Tâm lý học Úc.

Sau khi hoàn thành bằng cử nhân được công nhận, sinh viên tốt nghiệp nên đăng ký Cử nhân Tâm lý học (Honours) - Graduate Entry (hoặc chương trình năm thứ tư tương đương được APAC công nhận) và, khi hoàn thành, hãy đăng ký làm nhà tâm lý học lâm thời. Những người tìm kiếm đăng ký chung là nhà tâm lý học thực hành tại Úc sau đó phải tốt nghiệp thành công chương trình sau đại học được công nhận như Thạc sĩ Tâm lý học (Tâm lý học lâm sàng), Bác sĩ Triết học (Tâm lý học lâm sàng) hoặc Bác sĩ Tâm lý học (Tâm lý học lâm sàng và Pháp y), hoặc trải qua một chương trình thực tập hai năm có giám sát.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các yêu cầu của Úc để đăng ký làm nhà tâm lý học, hãy truy cập trang web của Hiệp hội Tâm lý học Úc.

 
Yêu cầu tiếng Anh
 
•           Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 50 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
•      Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.
 
Các khoản phí khác
 
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm
 
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước