Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)Mô Tả Chương Trình Học
 
Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) được thiết kế để trang bị cho sinh viên chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng quản lý trong một lĩnh vực kỹ thuật đã lựa chọn.

Hoàn thành các học phần cơ bản trong năm đầu tiên giúp bạn lựa chọn chuyên ngành. Khám phá các lựa chọn để thực hiện một chuyến tham quan học tập đến Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ấn Độ để có được kinh nghiệm thực tế và làm việc với các cộng đồng địa phương.

Có được kiến thức lý thuyết và thực tế bằng cách tham gia các hội thảo và các dự án công nghiệp để chuẩn bị cho vai trò trong lĩnh vực bạn chọn trong một loạt các ngành công nghiệp. Áp dụng việc học tập của bạn trong một dự án đa ngành, tập trung chuyên môn trong năm cuối. Thực tập ít nhất 12 tuần về kinh nghiệm chuyên môn có liên quan.
 
Kết quả đầu ra của khóa học
 
Sinh viên hoàn thành khóa học này sẽ có thể:
  • áp dụng kiến ​​thức mạch lạc và nâng cao về chuyên ngành kỹ thuật lựa chọn trong các bối cảnh và ứng dụng đa dạng, sử dụng tư duy và phán đoán phản biện
  • áp dụng kiến ​​thức về các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu để lập kế hoạch và thực hiện một phần nghiên cứu với sự độc lập, khi chuẩn bị cho nghiên cứu ở mức độ cao hơn
  • áp dụng các phương pháp giải quyết vấn đề, thiết kế và ra quyết định để xác định và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phức tạp với sự độc lập về trí tuệ
  • áp dụng trừu tượng hóa, toán học và kỹ thuật cơ bản vào phân tích, thiết kế và vận hành mô hình, sử dụng các phương pháp và công cụ kỹ thuật phù hợp
  • giao tiếp thành thạo trong thực tiễn nghề nghiệp với nhiều đối tượng, hoạt động như một thành viên hiệu quả hoặc lãnh đạo của một nhóm đa dạng và sử dụng các công cụ và thực hành cơ bản của quản lý dự án trong công việc dự án
  • thể hiện tính chuyên nghiệp, liêm chính, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và nhận thức về thực hành kỹ thuật chuyên nghiệp trong bối cảnh toàn cầu và bền vững
  • phản ánh và chịu trách nhiệm về quá trình học tập và tự quản lý của chính mình, và quản lý thời gian và quy trình của riêng mình một cách hiệu quả bằng cách thường xuyên xem xét hiệu suất cá nhân như một phương tiện để quản lý sự phát triển chuyên môn và học tập suốt đời.
Học tập tích hợp

Chương trình học tích hợp công việc của Swinburne cung cấp cơ hội để có được những kỹ năng và sự tự tin vô giá với những gì cần thiết để bạn có được một công việc trong lĩnh vực của mình khi tốt nghiệp. Bạn cũng có thể có được sự uy tín đối với bằng cấp của mình. Chọn lựa thực tập chuyên môn với thời gian 6 hoặc 12 tháng, thực tập chuyên ngành, dự án liên kết ngành, tham quan học tập ngành và giới thiệu việc làm.

Các cơ hội nghề nghiệp
 
Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm được việc làm trong một số lĩnh vực kỹ thuật khác nhau tùy thuộc vào chuyên ngành và chuyên môn đã chọn. Những lĩnh vực này bao gồm Kỹ thuật Dân dụng, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Kiến trúc, Kỹ thuật Điện và Điện tử, Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Phần mềm, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Robot và Cơ điện tử, và Kỹ thuật Thiết kế Sản phẩm.

Sinh viên tốt nghiệp Kỹ sư Dân dụng có thể tìm được việc làm như một kỹ sư dân dụng, kỹ sư thiết kế dân dụng, kỹ sư kết cấu hoặc kỹ sư môi trường.

Sinh viên tốt nghiệp xây dựng có thể tìm được việc làm như một kỹ sư xây dựng hoặc quản lý xây dựng.

Sinh viên tốt nghiệp kiến ​​trúc có thể tìm được việc làm như một kỹ sư thiết kế, kỹ sư hệ thống kết cấu, kỹ sư kiến ​​trúc hoặc kỹ sư dự án.

Sinh viên tốt nghiệp Điện và Điện tử có thể tìm được việc làm như một kỹ sư điện, kỹ sư điện tử, truyền thông, kỹ sư, kỹ sư điện hoặc kỹ sư thiết kế.

Sinh viên tốt nghiệp viễn thông có thể tìm được việc làm như một kỹ sư mạng, nhà thiết kế mạng viễn thông, nhà phát triển mạng viễn thông, kiến ​​trúc sư mạng hoặc kỹ sư viễn thông.

Sinh viên tốt nghiệp phần mềm có thể tìm được việc làm như một kỹ sư phần mềm, nhà phát triển hệ thống phần mềm, người điều hành phần mềm hoặc người quản lý dự án và công nghệ.

Sinh viên tốt nghiệp cơ khí có thể tìm được việc làm như một kỹ sư cơ khí, kỹ sư dự án cơ khí, kỹ sư thiết kế, quản lý dự án và công nghệ hoặc quản lý dự án kỹ thuật.

Sinh viên tốt nghiệp y sinh có thể tìm được việc làm như một kỹ sư y sinh, kỹ sư lâm sàng, thiết kế thiết bị y tế hoặc kỹ sư điện tử y tế.

Sinh viên tốt nghiệp Robotics và Cơ điện tử có thể tìm được việc làm như một kỹ sư robot và cơ điện tử, kỹ sư hệ thống điều khiển, cố vấn tự động hóa nhà máy hoặc nhà phát triển robot.

Sinh viên tốt nghiệp Kỹ sư thiết kế sản phẩm có thể tìm được việc làm như một nhà thiết kế công nghiệp, kỹ sư công nghiệp, thiết kế sản phẩm, kỹ sư thiết kế sản phẩm, doanh nhân hoặc tư vấn thiết kế.

Công nhận chuyên môn

Chương trình này được thiết kế để cho ra những sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng và kiến thức công nghệ mong đợi của các kỹ sư chuyên nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để đăng ký thành viên tốt nghiệp của Kỹ sư Úc.

Điều kiện tiên quyết
 
  • Hoàn thành năm 12 của Úc hoặc tương đương.
  • Toán cao cấp
Lưu ý rằng các nghiên cứu Toán học nâng cao phải tương đương với các môn Toán nâng cao Lớp 12: Phương pháp toán học VCE 3 và 4, bao gồm các chủ đề về hình học tọa độ, lượng giác, phép tính, đại số, thống kê và xác suất.


Yêu cầu tiếng Anh
 
•           Tiếng Anh cho mục đích học thuật của Swinburne (EAP 5 cấp độ nâng cao) với tổng điểm 65%, tất cả các kỹ năng 65%
•      Điểm IELTS (Học thuật) 6.0, không có điểm số thành phần nào dưới 6.0).
•      Điểm tối thiểu TOEFL iBT (dựa trên internet) là 75 với nhóm đọc không dưới 18 và nhóm viết không dưới 20
•      Pearson (PTE) điểm tối thiểu là 50 (không có kỹ năng giao tiếp dưới 50)
•      Bất kỳ đánh giá tương đương khác về trình độ tiếng Anh.
 
Các khoản phí khác
 
•    Phí BHYT cho Sinh viên quốc tế: A$480 -> A$550 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: A$8,000 -> A$15,000 mỗi năm
 
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước