Cử nhân ngành Khoa học Máy tính (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học 

Các giáo sư và sinh viên tốt nghiệp của trường Đại học Waterloo đã tạo ra 300 công ty spin-off (Công ty do nhà khoa học và cơ quan nghiên cứu đồng sở hữu) và khu vực xung quanh là nơi tọa lạc của hơn 600 công ty công nghệ có doanh thu hàng năm là 18 tỷ đô la. Các công ty có văn phòng trong khu vực này bao gồm BlackBerry, Google, OpenText, Dalsa, Certicom, Waterloo Maple và iAnywhere Solutions.

Học hỏi từ 70 giáo sư với nhiều sở thích nghiên cứu khác nhau để giúp bạn khám phá lĩnh vực rộng lớn này. Điều chỉnh đề tài nghiên cứu của bạn bằng cách chọn các khóa học, tùy chọn hoặc các môn tự chọn cụ thể theo sở thích của bạn.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 90.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,381/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/03/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021