Cử nhân ngành Khoa học - Nghệ thuật Ẩm thực Quốc tế

Tiền tệ: CHF (Swiss Francs)

*Down Payment

Khoản phí Down Payment 3.000 CHF không được hoàn lại, được cộng thêm vào các khoản phí và sẽ được chi trả cho mỗi học kỳ 20 tuần vào các khoản như các chứng chỉ, văn bằng, chứng chỉ nâng cao, bằng cử nhân, văn bằng sau đại học, thạc sĩ và chương trình MBA. Nhà trường sẽ, theo quyết định của mình, tính phí cho các khoản thanh toán của khoản phí này được thực hiện cho những việc như: bảo hiểm y tế (bắt buộc ở Thụy Sĩ); bảo hiểm trong trường học; sử dụng sách giáo khoa và sách điện tử (iPad mini với sách điện tử thay thế sách giáo khoa cho tất cả các khóa học) và tài liệu lớp học; phí đăng ký; giấy phép và lệ phí visa (ở Thụy Sĩ); các vụ đổ vỡ đồ sành sứ; đóng góp cho các chuyến dã ngoại của trường; và thuế giá trị gia tăng. Khoản phí này không bao gồm các vụ đổ vỡ do sơ suất hoặc cố ý làm mất tài sản của trường, sẽ được tính theo chi phí thay thế.