Cử nhân ngành Quản lý Tài chính và Tin học (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học 

Kết hợp chuyên môn mà bạn sẽ có được từ Khoa Khoa học Máy tính và Khoa  Kế toán và Tài chính của Đại học Waterloo với tối đa 2 năm kinh nghiệm hợp tác có liên quan và đa dạng, và bạn sẽ được trang bị bí quyết, mạng lưới và kinh nghiệm để có một sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học máy tính, tài chính, hoặc cả hai.

Quản lý tài chính và tin học (CFM) sẽ không chỉ cung cấp cho bạn một bằng cấp duy nhất, Cử nhân quản lý tài chính và tin học, mà còn với các kỹ năng tài chính và khoa học máy tính sẽ giúp bạn nổi bật trên thị trường.

Bạn sẽ là tài sản quý giá cho bất kỳ tổ chức nào phụ thuộc công nghệ, đặc biệt là các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty đầu tư và công ty bảo hiểm vì các tổ chức này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ thông tin. 

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 90.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,883/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/03/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021