Cử nhân ngành Toán học (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học 

Toán học là nền tảng của nhiều lĩnh vực nghiên cứu, như thương mại, điện toán, kỹ thuật và khoa học. Toán học rất cần thiết để đặt ra nhiều câu hỏi cơ bản về cách thế giới của chúng ta hoạt động.

Tại trường đại học Waterloo, Toán học vừa là lĩnh vực nghiên cứu riêng vừa là cửa ngõ cho nhiều chuyên ngành của chúng tôi về khoa học toán học. Ghi dành thoe học chương trình này nếu bạn thích ngôn ngữ của các con số, ký hiệu và toán học. Sau năm đầu tiên, bạn sẽ có lựa chọn tập trung vào một trong 13 chuyên ngành được liệt kê dưới đây.

Là một sinh viên toán tại Waterloo, bạn sẽ được hưởng lợi từ số lượng lớn các khóa học và dịch vụ được cung cấp bởi trung tâm giáo dục toán học và khoa học máy tính lớn nhất thế giới!

Tùy thuộc vào chuyên ngành bạn chọn, bạn có thể có được 20 tháng kinh nghiệm làm việc được trả lương thông qua chương trình hợp tác của chúng tôi, loại lớn nhất trên thế giới hoặc tham gia chươgn trình học nhanh bằng cách chọn hệ thống học tập thường xuyên.

Các chuyên ngành có sẵn:

•   Khoa học tính toán bảo hiểm
•   Toán học ứng dụng 
•   Tổ hợp và tối ưu hóa
•   Toán Tin
•   Kinh tế toán học
•   Tài chính toán học
•   Tối ưu hóa toán học
•   Vật lý toán học
•   Nghiên cứu toán học
•   Toán học thuần túy
•   Số liệu thống kê
•   Thống kê y tế
•   Sư phạm Toán 

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 90.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,381/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021