Cử nhân ngành Toán học - Phân tích Tài chính và Quản lý Rủi ro (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học 

Thế giới tài chính đòi hỏi các chuyên gia có khả năng về toán học và phân tích vững chắc. Kết hợp toán học với tài chính, kế toán và kinh tế, bạn sẽ chuẩn bị cho sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý đầu tư và quản lý rủi ro.

Bạn sẽ chọn một trong 2 chuyên ngành: Phân tích tài chính chuyên nghiệp hoặc Quản lý rủi ro chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ được chuẩn bị để viết bài Kiểm tra phân tích tài chính (CFA). Bạn cũng sẽ được chuẩn bị để theo đuổi các chỉ định chuyên môn khác về tài chính, chẳng hạn như Người lập kế hoạch tài chính được chứng nhận (CFP) hoặc Thành viên của Viện Chứng khoán Canada.

Có được 20 tháng kinh nghiệm làm việc được trả lương thông qua chương trình hợp tác của chúng tôi, loại lớn nhất trên thế giới hoặc tham gia chương trình học nhanh bằng cách chọn hệ thống học tập thường xuyên.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 90.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,381/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/03/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021