Cử nhân ngành Toán học - Sư phạm Toán (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học 

Chia sẻ tình yêu toán học của bạn và trở thành một giáo viên toán cấp ba! Kiếm bằng Cử nhân Toán học từ đại học Waterloo và có được kinh nghiệm quý báu thông qua 2 học kỳ hợp tác làm việc cho các trường trung học.

Trong chương trình Sư phạm Toán, bạn sẽ có được kinh nghiệm trong lớp ngay cả trước khi bạn đăng ký vào chương trình Cử nhân Giáo dục. Thông qua các học phần giảng dạy và học lý thuyết, bạn sẽ được hưởng lợi từ kinh nghiệm hợp tác có trả tiền trước khi đăng ký chương trình Cử nhân Giáo dục.

Bạn có thể sẵn sàng tham gia sự nghiệp vào tháng 9 trong năm sau khi tốt nghiệp trường Waterloo.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 83.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,381/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021