Cử nhân ngành Toán học - Thống kê (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học 

Thống kê là môn học nghiên cứu trích xuất thông tin từ dữ liệu. Nghiên cứu của môn học này dựa trên toán học xác suất và bao gồm xác định các mô hình trong dữ liệu, xây dựng các mô hình toán học để mô tả dữ liệu, thiết kế các quy trình hiệu quả để thu thập dữ liệu đáng tin cậy và diễn giải kết quả.

Bằng cách thiết kế các thử nghiệm và khảo sát, khám phá và phân tích dữ liệu và mô phỏng các hệ thống phức tạp, bạn sẽ có được các kỹ năng cần thiết để trích xuất thông tin. Kinh nghiệm về tính toán thống kê, dự báo, mô hình toán học và kiểm soát quy trình thống kê sẽ mở rộng khả năng tiếp thị của bạn.

Các phương pháp bạn sẽ học có thể được áp dụng trong lĩnh vực sinh học, kinh doanh, kỹ thuật, khoa học môi trường, tài chính, sản xuất và khoa học sức khỏe.

Là một sinh viên của Khoa Khoa học Thống kê và Kế toán lớn nhất Canada, bạn sẽ được hưởng lợi từ rất nhiều khóa học và nghiên cứu của các giáo sư của chúng tôi, làm phong phú thêm các lớp học của bạn.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 83.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,381/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021