Cử nhân ngành Toán học - Tổ hợp và Sự tối ưu (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học 

Tổ hợp, toán học của các cấu trúc hữu hạn (hoặc có thể đếm được) thường được sử dụng trong khoa học máy tính và truyền thông. Sự tối ưu khám phá các cách để làm cho bất kỳ hoạt động nào cũng trở nên hiệu quả hơn trong các giới hạn nhất định.

Tổ hợp và sự tối ưu cùng phối hợp cung cấp cho bạn các phương pháp mạnh mẽ để mô hình hóa và giải quyết các vấn đề về lập kế hoạch và quản lý quy mô, như tối ưu hóa lịch trình bay, lập kế hoạch bảo trì thiết bị và lên lịch cho nhân viên.

Tìm hiểu các khái niệm như liệt kê, thiết kế tổ hợp, lập trình tuyến tính lý thuyết đồ thị, tối ưu hóa phi tuyến, nghiên cứu hoạt động và tối ưu hóa tổ hợp và cách áp dụng chúng cho các ứng dụng trong thế giới thực.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 83.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,381/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2021 cho kỳ nhập học tháng 01/2021