Cử nhân ngành Toán học - Toán học Thuần túy (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học 

Nghiên cứu sức mạnh, sự thuần khiết, "làm thế nào" và "tại sao" của toán học. Nhận được sự yêu thích và sự đánh giá cao đối với toán học khi tham gia các lớp học nhỏ, có nhiều tương tác với các đồng nghiệp và giáo sư. Nghiên cứu một loạt các chủ đề, bao gồm đại số, phân tích, cấu trúc liên kết và logic.

Trong chương trình đầy thách thức của chúng tôi, bạn sẽ học được phổ toán học từ cổ điển đến hiện đại. Hai tính năng chính của chương trình này là quy mô của các lớp Toán học thuần túy, là một trong những lớp nhỏ nhất và gắn kết nhất trong Khoa Toán học, và các sinh viên tương tác thân thiện với các giáo sư.

Kháo học Toán học thuần túy sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng giải quyết vấn đề có thể được áp dụng trong ngành công nghiệp, kinh doanh, chính phủ hoặc trường đại học.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ văn hóa tối thiểu: Lớp 12/ Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 83.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•  TOEFL ibt tối thiểu: 90.0 (Writing tối thiểu: 25.0; Speaking tối thiểu: 25.0)
•  Trung bình IELTS tối thiểu: 6.5 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.5; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.5)

Chương trình này KHÔNG hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.

Các khoản phí khác

•   Phí phát sinh: $1,381/năm
•   Phí Sách vở và Dụng cụ: $2,150/năm
•   Phí sinh hoạt: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•   30/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021